KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok ze stronicowaniem  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
01-08-21 16:43  Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Korzystając z chwili wytchnienia od upałów, chciałbym zaprosić brać modelarską do Bielska Podlaskiego w dniach 13-15 maja 2022 r. na kolejną edycję Bielskiej Majówki Modelarskiej w Bielsku Podlaskim. Mam nadzieję że w przyszłym roku z Bożą pomocą uda się ją zorganizować w formie stacjonarnej. Pełny regulamin przedstawię w późniejszym terminie, dzisiaj tylko propozycja kategorii startowych w grupie wiekowej senior.

(S1) Samoloty jednopłatowe, jednosilnikowe
(S2) Samoloty jednopłatowe, wielosilnikowe
(S3) Samoloty odrzutowe
(S4) Samoloty wielopłatowe
(S5) Śmigłowce i wiatrakowce
(S50) Samoloty w skali 1/50 i mniejsze
(Sz) Szybowce i motoszybowce
(Pg1s) Tankietki i czołgi lekkie standard
(Pg1o) Tankietki i czołgi lekkie open
(Pg2s) Pozostałe pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe standard
(Pg2o) Pozostałe pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe open
(Pkcs) Pojazdy kołowe cywilne standard
(Pkco) Pojazdy kołowe cywilne open
(Pkws) Pojazdy kołowe wojskowe standard
(Pkws) Pojazdy kołowe wojskowe open
(Sw) Samochody wyścigowe
(P72/87) Pojazdy kołowe i gąsienicowe w skali 1/72 i mniejsze
(WoT1)Pojazdy pancerne z World of Paper Tanks
(WoT2) Dioramy z World of Paper Tanks
(Psz) Pojazdy szynowe i artyleria kolejowa
(A) Artyleria bez własnego napędu
(O1) Okręty w skali 1/1÷1/100
(O2) Okręty w skali 1/101÷1/200
(O3) Okręty w skali 1/201÷1/700
(O4) Statki
(O5) Statki i okręty do linii wodnej
(Op) Okręty podwodne
(Ż) Żaglowce
(B1) Budowle sakralne
(B2) Pozostałe budowle
(F) Figurki i zwierzęta
(SF) Rakiety i Sci-Fiction
(MoP) Modele budowane od podstaw
(SD) Stare dobre z wycinanek wydanych przed 1989r.
(D) Dioramy
(P) Pozostałe, nieujęte powyżej

Oprócz tego dwie kategorie specjalne:

-Ku zwycięstwu! Zgłaszamy modele obejmujące okres 1943-1945. Europejski teatr działań wojennych, dotyczy tylko aliantów.
- Architektura Bielska Podlaskiego i Cerkwie Prawosławne.

Kategorie wiekowe Młodzik i Junior pozostają bez zmian.

--

Post zmieniony (08-04-22 20:04)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
13-03-22 13:47  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Maj pomału się zbliża, więc najwyższy czas na przedstawienie regulaminu Bielskiej Majówki Modelarskiej 2022 w Bielsku Podlaskim .

I. ORGANIZATORZY.
Organizatorem konkursu modeli kartonowych "Bielska Majówka Modelarska" jest Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, Pracownia Modelarska "Kartonowy Tur".
II. CELE I ZADANIA KONKURSU.
1. Promocja modelarstwa kartonowego jako hobby i sposobu spędzania wolnego czasu i poszerzania przy tym wiedzy technicznej i historycznej.
2. Wymiana doświadczeń środowisk modelarskich w różnym wieku, a także integracja modelarzy.
3. Promocja miasta Bielsk Podlaski.
III. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU.
Konkurs połączony z wystawą i giełdą modelarską, odbędzie się w dniach 13-15 maj 2022 roku w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim przy ul. Poniatowskiego 9.
PROGRAM KONKURSU:
13.05.2022
17.00-20.00: przyjmowanie modeli biorących udział w konkursie/wystawie
14.05.2022
10.00-14.00: przyjmowanie modeli biorących udział w konkursie/wystawie
14.00-19:00: ocena modeli konkursowych
10.00-19.00: giełda modelarska
13.00-19.00: zwiedzanie wystawy
15.05.2022
10.:00 - 14:00 - zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
13:30 - 14:00 - aukcja charytatywna
14:00 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie konkursu, wspólne zdjęcie.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE.
1. W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni, modelarnie, kluby modelarskie.
2. Zarejestrowanie modeli do konkursu, a tym samym udział w konkursie-wystawie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:
a) zgłoszony do konkursu model jest autorstwa osoby zgłaszającej/uczestnika;
b) pełnoletni uczestnik (senior) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatorów swojego wizerunku w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
c) przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika (młodzika, juniora,) wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku małoletniego uczestnika w ramach konkursu w celach marketingowych i statystycznych, w tym w szczególności na zamieszczenie na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, dokumentacji fotograficznej i filmowej konkursu,
d) uczestnik (przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na ewentualne zamieszczenie fotografii zgłoszonego przez siebie modelu na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora,
e) uczestnik (uczestnik pełnoletni, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/, w celach statystycznych (ogłoszenia wyników konkursu), oraz na forach internetowych na których umieszcza się informacje o konkursie.
f) uczestnik (uczestnik pełnoletni, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny małoletniego uczestnika) wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika, miejscowości z której pochodzi autor modelu na karcie startowej umieszczanej pod modelem w czasie konkursu.
3. Zgoda, o której mowa w pkt. b-e nie jest ograniczona czasowo.
4. Organizatorzy oświadczają, iż wizerunek uczestnika nie będzie użyty w sposób naruszający jego dobra osobiste.
5. Modele w kategorii WoT mogą być sklejone z wydanych publikacji lub pobrane i wydrukowane we własnym zakresie ze strony World of Tanks: https://worldoftanks.ru/ru/media/10/
6. Zaleca się dokonanie zgłoszenia przed rozpoczęciem konkursu za pomocą formularza on-line dostępnego na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/ za pomocą formularza zgłoszeniowego. Znacznie przyspieszy to czas wydawania kart startowych na miejscu. Możliwa jest rejestracja w dniu konkursu, tj. 13,14 maja 2022r., przed rozpoczęciem oceny modeli.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu Bielska Majówka Modelarska dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji oraz w samym konkursie (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
8. Chętni do uczestnictwa w giełdzie modelarskiej lub wystawie proszeni są o wcześniejszy kontakt z organizatorami, najpóźniej tydzień przed konkursem. Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują miejsca.
9. Uczestnik zawodów może zgłosić nieograniczoną ilość modeli w danej klasie. W klasyfikacji będzie uwzględniony najlepszy model uczestnika w danej klasie.
10. Do konkursu przyjmowane są modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek polskich i zagranicznych oraz pobrane ze stron internetowych producentów wycinanki a także zaprojektowane od podstaw. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację, którą mogą stanowić np.: instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie lub dodatkowe materiały dokumentujące wykonane w modelu zmiany, przeróbki itp.
11. Modele dostarczane są i odbierane na koszt własny uczestnika. Modeli nie ubezpiecza się.
12. Konkurs odbędzie się w następujących grupach wiekowych:
Młodzik (M) – do 13 lat włącznie - liczy się rok urodzenia (2009)
Junior (J ) —14-18 lat
Senior (S) – powyżej18 lat
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie.
14.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieoceniania modelu, jeśli został on zarejestrowany w nieodpowiedniej klasie lub kategorii.

V. KLASYFIKACJA MODELI.
Modele w grupach wiekowych młodzik i junior oceniane będą bez podziału na klasy Standard i Open. Część kategorii w grupie senior będzie rozegrana z podziałem na klasy.
1. Klasa STANDARD - modele sklejone z wycinanki, które zachowują oryginalne malowanie zaprezentowane w wycinance z możliwością użycia retuszu dobranymi kolorami farb. Dopuszcza się możliwość użycia elementów fototrawionych, tj. relingi, trapy, anteny, oraz metalowe lufy, owiewki wytłoczone z folii, nici, żyłki, gąsienice, nity, elementy wycinane za pomocą plotera laserowego.
2. Klasa OPEN - modele sklejone z wycinanki, modele wycięte w całości ploterem laserowym oraz modele budowane od podstaw-głównym materiałem jest papier, w których dopuszcza się wszelkie modyfikacje pokrycia - szpachlowanie, malowanie poszycia zewnętrznego modelu, dodawanie elementów elektronicznych, mechanicznych, fototrawionych, tłoczonych, trawionych, wyciętych za pomocą plotera laserowego.
MŁODZIK, JUNIOR
(S)Samoloty
(O) Statki i okręty
(Pk) Pojazdy kołowe
(Pg) Pojazdy gąsienicowe
(F) Figurki i zwierzęta
(B) Budowle
(SF) Rakiety i Sci-Fiction
( WoT) Modele World of Papertanks
SENIOR
(S1) Samoloty jednopłatowe, jednosilnikowe
(S2) Samoloty jednopłatowe, wielosilnikowe
(S3) Samoloty odrzutowe
(S4) Samoloty wielopłatowe
(S5) Śmigłowce i wiatrakowce
(S50) Samoloty w skali 1/50 i mniejsze
(Sz) Szybowce i motoszybowce
(Pg1s) Tankietki i czołgi lekkie standard
(Pg1o) Tankietki i czołgi lekkie open
(Pg2s) Pozostałe pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe standard
(Pg2o) Pozostałe pojazdy gąsienicowe i półgąsienicowe open
(Pkcs) Pojazdy kołowe cywilne standard
(Pkco) Pojazdy kołowe cywilne open
(Pkws) Pojazdy kołowe wojskowe standard
(Pkwo) Pojazdy kołowe wojskowe open
(P72/87) Pojazdy kołowe i gąsienicowe w skali 1/72 i mniejsze
(WoT1)Pojazdy pancerne z World of Paper Tanks
(WoT2) Dioramy z World of Paper Tanks
(Psz) Pojazdy szynowe i artyleria kolejowa
(A) Artyleria bez własnego napędu
(O1) Okręty w skali 1/1÷1/100
(O2) Okręty w skali 1/101÷1/200 i długości do 65cm
(O3) Okręty w skali 1/101÷1/200 i długości ponad 65cm
(O4) Okręty w skali 1/201÷1/700 i mniejsze
(O5) Statki
(O6) Statki i okręty do linii wodnej
(Op) Okręty podwodne
(Ż) Żaglowce
(B) Budowle
(F) Figurki i zwierzęta
(SF) Rakiety i Sci-Fiction
(MoP) Modele budowane od podstaw
(SD) Stare dobre z wycinanek wydanych przed 1989r.
(D) Dioramy
(P) Pozostałe, nieujęte powyżej
3. Oprócz tego kategoria specjalna:
- Architektura Bielska Podlaskiego i Cerkiew Prawosławna.
W tej kategorii zgłaszamy modele, które startują w kategorii dla siebie właściwej.
4. W kategorii specjalnej mogą brać udział modele nagrodzone w poprzedniej edycji Majówki, ale tylko w kategoriach podstawowych.
5. W kategoriach podstawowych nie mogą brać udziału modele nagrodzone w poprzednich edycjach Majówki.
6. Modele nagrodzone w Majówkach on-line mogą brać udział w konkursie stacjonarnym w 2022r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo na łączenie klas, jak i ich podział, zależnie od ilości zgłoszonych modeli.
VI. ZASADY OCENY I NAGRODY.
1. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez organizatorów. Modele oceniane będą na zasadzie podoba się/nie podoba się. Pod uwagę będzie brana estetyka i wkład pracy, oryginalność, precyzja. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
2. Sędzią głównym jest Pan Krzysztof Gliwa i on powołuje sędziów oceniających.
3. Próba wpływu na decyzje sędziowskie będzie skutkowała wykluczeniem z zawodów takiej osoby.
4. Modele wystawiane w gablotach na czas oceny muszą być z nich wyjęte. Modele pozostawione w gablotach nie będą oceniane.
5. Modele prezentowane w nienaturalny dla modelu sposób ( zdjęta wieża czołgu, zdjęte płyty pancerza, leżące na płycie lotniska uzbrojenie samoloty itp.), modele z figurkami oraz modele przedstawiające jakąś sytuację zgłaszamy do dioram.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieoceniania modelu, jeśli został on zarejestrowany w nieodpowiedniej klasie lub kategorii.
7. W grupie wiekowej senior za rozegraną kategorię uważamy tą w której było min. 5 modeli 3 wykonawców, w innym przypadku kategorie będą łączone.
8. W każdej kategorii nagrodzone będą 3 najlepsze modele 1, 2 lub 3 miejscem. Oprócz medali i dyplomów przewidziane są nagrody rzeczowe.
9. Najlepszy model w danej grupie wiekowej otrzyma nagrodę Grand Prix Kartonowego Tura.
10. Organizatorzy dopuszczają fundowanie nagród specjalnych przez kluby modelarskie, wydawnictwa lub osoby prywatne.
Kontakt:
Krzysztof Gliwa
gliwak@op.pl
+ 48696432726

--

Post zmieniony (14-03-22 17:58)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
04-04-22 21:45  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Miło mi jest poinformować że honorowy patronat nad Majówką objął Burmistrz Bielska Podlaskiego Pan Jarosław Borowski.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
05-04-22 17:45  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Z przykrością muszę Was poinformować iż internat Zespołu Szkół Nr 4 od maja będzie przebudowywany. W związku z tym nie będzie możliwości skorzystania z noclegów na jego terenie. Jestem obecnie w trakcie szukania zastępstwa dla tej lokalizacji. Integracja mała i duża odbędzie się w budynku ODK SM ul. 11 Listopada 10, czyli w miejscu pierwszej Majówki. Odpowiedzialny za nią jak zwykle Irek :) .

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
10-04-22 15:16  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Najwyższy czas przedstawić Wam możliwości noclegowe na czas konkursu. Oto kilka adresów:

- Hotel UNIBUS ul. Widowska 4 tel. 85-730-03-03
- Best East ul. Jagiellońska 26 tel. 519 300 567
- Filin House ul. Kluka 12 tel. 602 746 921
- Noclegi Kozłowscy ul. Górna 45 tel. 501 381 869
- Autotechnika ul. Białostocka 86 tel. 660 990 536
- Pokoje u Wojtka ul. Wojska Polskiego 47A tel. 798 812 501
- Kwatery Prywatne ul. Mickiewicza 182 tel. 857308116, 601 776 332
- Pokoje Gościnne Grażyna Chmur ul. Hołowieska 81 tel. 500 695 350

I parę adresów dla tych którzy by chcieli odpocząć na łonie natury:

- Hotel Cztery Pory Roku Piliki 133 k.Bielska Podlaskiego tel.856550554
- Gamp Suchowolce 2A tel. 727 936 662
- Koszarka Ploski 201 tel. 607 168 160
- Chutor nad Narwią Ploski 204 tel. 881 561 024

Z przedstawionych noclegów najbardziej optymalny wydaje mi się Hotel Unibus. Na dzień dzisiejszy ponad 80 wolnych miejsc w dniach 13-15 maja. Hotel posiada duży parking, w cenie noclegu wliczone jest śniadanie. Stosunkowo niedaleko od miejsca konkursu-integracji.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
18-04-22 09:44  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Miło mi jest poinformować,iż w trakcie Majówki wystawiać się będą:
- Podlaska Grupa Modelarstwa Kolejowego z makietą stacji kolejowej w Bielsku Podlaskim, czyli krótko, będą kolejki elektryczne w skali H0.
- Cobi światowy lider klocków konstrukcyjnych, zaprezentuje swoje najnowsze produkty, w tym nową grę. Dzieci będą miały możliwość pobawić się klockami.
Konkurs wraz z imprezami towarzyszącymi przeradza się w festyn rodzinny.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
19-04-22 17:38  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Miło mi jest poinformować Was, iż swoje puchary we wszystkich grupach wiekowych fundują:
1) Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
2) Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim
3) Komendant WKU/WCR w Bielsku Podlaskim

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
21-04-22 15:42  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

I mamy kolejny puchar.
Za najlepszy/najciekawszy model/modele "Wrzesień`39"

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
22-04-22 18:20  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

W związku z pytaniami odnośnie współpracy z śpieszę poinformować, iż ma się dobrze. Tak jak i w poprzedniej edycji stacjonarnej konkursu, tak i w tym roku, będą sponsorami nagród w kategoriach pancernych. W przypadku seniorów będzie to sprzęt komputerowy firmy Konix. Dzieciaki dostaną zestawy Revella. Dla chętnych będą dostępne kody bonusowe do gry WoT. Jeśli chodzi o WoWs, to mieli dołączyć do nas w tym roku. Niestety wojna pokrzyżowała wszelkie plany, główna ich siedziba znajdowała się w Kijowie.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
25-04-22 22:51  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Hator   

Aukcja na rzecz kolegów-modelarzy z Ukrainy.
W trakcie Bielskiej Majówki Modelarskiej 2022 odbędzie się aukcja charytatywna, z której dochód przeznaczymy na pomoc naszym kolegom z Ukrainy. Nie każdy z Was będzie obecny na konkursie w Bielsku Podlaskim, dlatego też będzie możliwość licytowania tego, co poniżej, na forum Konradus.com w dziale Giełda Kartonowa .
Podane kwoty są: wartością modelu(zestawu)/ kwotą od której zaczynamy licytację.

MODEL-KOM
M4+ Long Tom ( model+ szkielet laserowy + gąsienice)-298pln/240pln

Sklej Model
Czołg M4 Sherman (model + szkielet i gąsienice) z autografem autora - 165 pln/165pln

Szkutnik
USS Hornet CV8 1/200 + szkielet- 308+120pln -428pln/340pln

Shipyard
Galeon Elżbietański Revenge 1588r. - 100pln/100pln

Model Hobby
IJN Mogami+ dodatki- 253+dodatki -ok.500pln/400pln

Seahorse
VOC "Duyfken" + pełen zestaw dodatków -154pln/120pln

WAK
MiG-29MU (ukraiński) + lasery z autografami J. Janukowicza i M.Dworzeckiego-2 zestawy - 75pln/75pln za1szt

JSC
HMS Hood z laserami- 72 pln/72pln

Fly Model
Kruzensztern - 185pln/150pln

Bumażnoje Modelirowanie.
Są to jedne z ostatnich modeli tego wydawnictwa, które już nie istnieje.
Czarna Perła- 80pln/80pln
MoAZ-546P-100pln/100pln

Budinok Papieru/Dom Bumagi
Fregata Hetman Sachajdaczny z autografem i dedykacją ostatniego kapitana okrętu- 250pln/250plnCOBI
P 51D w skali 1/32 -130pln/115pln


Extra Model
Zestaw Pz.Kpfw. KW-1B 756(R) (model+szkielet+gąsienice) z autografem autora- 150pln/120pln

KW Karton Model
P-39 z autografem autora- 50pln/50pln

Koszulka konkursowa z 2019 r. z rysunkiem P 11c w rozmiarze L -50pln/50pln
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278576216_5047748892005286_3409649141650221292_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=iwBt3WaO0egAX_0FZDA&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=00_AT-CEYGpgKyikpPuA3_YYRVKtgY8BaFNwuODNnqv_llxpA&oe=6269F9B6

Zestaw 4 kubków konkursowych z lat 2019-2022 - 60pln/60pln

Na razie są 3. Czwarty dołączy na bieżącej Majówce 2022

Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć koszt przesyłki.
Aukcja kończy się dnia 12 maja o godz. 23:59.

Finałowa licytacja 15 maja o godz. 13:30, w trakcie Bielskiej Majówki Modelarskiej 2022
Chętni przekazać coś na licytację proszeni są o umieszczanie informacji w wiadomości prywatnej. Post główny zostanie zaktualizowany.
Licytujemy pod postem w dziale Giełda Kartonowa , podając przedmiot i proponowaną kwotę.

Serdecznie Zapraszam do wzięcia udziału w aukcji w imieniu organizatora.

--

Post zmieniony (26-04-22 10:12)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
26-04-22 20:38  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Do grona naszych sponsorów dołączyło:

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Tango " z Białegostoku.

Ufundują parę nagród w grupie wiekowej młodzik.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
27-04-22 19:10  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Z przykrością muszę poinformować Was że, ze względu na obecną sytuację w kraju, została wprowadzona opłata integracyjna. Jej kwota to tylko 20pln. od osoby dorosłej za jeden wieczór. Osoby uczestniczące w 2 integracjach będą musiały przygotować 40pln.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
28-04-22 19:34  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Winek Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 7
Galerie - 15


 - 10

W nawiązaniu do tego zapisu w Regulaminie:

6. Zaleca się dokonanie zgłoszenia przed rozpoczęciem konkursu za pomocą formularza on-line dostępnego na oficjalnym profilu Kartonowego Tura na stronie: https://www.facebook.com/KoloModelarskieODK/ za pomocą formularza zgłoszeniowego. Znacznie przyspieszy to czas wydawania kart startowych na miejscu. Możliwa jest rejestracja w dniu konkursu, tj. 13,14 maja 2022r., przed rozpoczęciem oceny modeli.

Proszę bardzo o instruktaż jak znaleźć i wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Nie posiadam swojego profilu, korzystam z cudzego konta i nic tam nie znajduję. Albo po prostu (po krzywu!) nie umiem!

--
Pozdrowienia dla wszystkich

Winek (WiesławK)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
28-04-22 19:56  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Wiesiu jeszcze takowego nie ma. Link do jego pojawi się w oddzielnym wątku.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
28-04-22 20:24  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Konkurs kartonowy nie może odbyć się bez udziału Człowieka z Kartonu, który ufundował Nagrodę Specjalną dla Juniora – za najlepszy model zawodów okiem Człowieka z Kartonu.Parafrazując powiedzenie słynnego reżysera, że film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć, informujemy wszystkich niezdecydowanych, że Bielska Majówka Modelarska podnosi owo napięcie w postaci Nagrody Głównej o wartości 1000zł (jeden tysiąc złotych polskich), za najlepszy model zgłoszony do konkursu. Model zostanie wybrany pośród finalistów poszczególnych kategorii. Jest więc, o co skalpel kruszyć i nożyczki tępić! Niech wygra najlepszy!--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
28-04-22 22:58  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Winek Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 7
Galerie - 15


 - 10

Dzięki Krzysiu za wyjaśnienie bo już się bałem, że ze mną coś nie tak.
Hotel już dawno zabookowany, ze zgłoszeniami czekam.

--
Pozdrowienia dla wszystkich

Winek (WiesławK)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
29-04-22 21:12  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Firma OSCARUS ufundowała organizery za najlepszy model kołowy i gąsienicowy w grupie wiekowej MŁODZIK i JUNIOR.
Serdecznie Dziękujemy!!!

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
30-04-22 10:09  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Oto link do rejestracji

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoHpk38BFx8CuxNkG2Z89QMogBppVaFnwa6ji5dmWBiQPqSA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
04-05-22 17:53  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

W natłoku zajęć umknęła nam taka drobnostka:Przepraszamy.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
05-05-22 22:17  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Do aukcji charytatywnej dołącza

Kartonowa Kolekcja

Śmigłowiec AH-64A Apache - model, komplet laserów + grafika z okładki. Na życzenie autograf autora- 55pln/55pln

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
06-05-22 22:28  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Takie kubeczki przygotowaliśmy Wam w tym roku:--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
07-05-22 12:48  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Pranas 

Na Forum:
Relacje w toku - 1


 - 5Ekipa Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras, jak zwykle, prziwiezie swoj "Pucharz "Mlodziez - Mlodziezy" za najlepszy model kartonowy w kategoriach wiekowych Mlodzik - Junior".
te Pucharz moze byc wreczony tylko jeden raz za te sam model w dowolnym konkursie. Te sam modelarz moze otrzymac te Pucharz za inny model. I tak jusz kilka raz bylo. :D
Litewskie pozdrawienia z Gargždai

--

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
07-05-22 19:06  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Kolejna nagroda specjalna za najlepiej sklejony model, w kategorii Budownictwo, tym razem dla seniora.
Od firmy KOSBUD - producenta systemów dociepleń i okładzin elewacyjnych.

Modelandia z Czarnej Białostockiej też przyzna swoją nagrodę dla młodzika-juniora.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
08-05-22 19:12  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Chciałbym zwrócić Wam uwagę na trzy punkty regulaminu

VI. ZASADY OCENY I NAGRODY.
.....
4. Modele wystawiane w gablotach na czas oceny muszą być z nich wyjęte. Modele pozostawione w gablotach nie będą oceniane.
5. Modele prezentowane w nienaturalny dla modelu sposób ( zdjęta wieża czołgu, zdjęte płyty pancerza, leżące na płycie lotniska uzbrojenie samoloty itp.), modele z figurkami oraz modele przedstawiające jakąś sytuację zgłaszamy do dioram.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieoceniania modelu, jeśli został on zarejestrowany w nieodpowiedniej klasie lub kategorii.
.....

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
10-05-22 21:18  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Pojawiły się kolejne nagrody specjalne
Tradycyjnie organizujemy w sobotę wycieczkę. W tym roku postanowiliśmy pokazać Wam Prawosławne Sanktuarium na Św. górze Grabarce. Oddalone jest od Bielska o 50 km. w kierunku Siemiatycz. Dla chętnych wyjazd o godz.12:30 . Nasz przewodnik (Piotr), transport Wasz.

W związku z przypadającą w sobotę nocą muzeów Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim zaprasza do odwiedzenia swojej placówki w RatuszuPRZYSZEDŁ ZNACHOR DO APTEKI…
ZIOŁOLECZNICTWO I APTEKARSTWO NA PODLASIU

Tytuł wystawy „Przyszedł znachor do apteki… Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu” łączy ze sobą dwie różne rzeczywistości, które tylko pozornie są sprzeczne - to znachorstwo i medycyna, w tym aptekarstwo.

Głównym motywem jest oryginalne wnętrze apteki z I poł. XX wieku, wprowadzające odbiorcę w wyjątkowy klimat dawnych aptek. Wśród zabytków znajdują się liczne naczynia służące do przechowywania surowców i leków, puszki, naczynia ceramiczne opatrzone sygnaturą fabryki fajansu i porcelany w Chodzieży, szklane flaszki i słoiki ze szlifowanymi korkami. Część eksponatów pochodzi z przedwojennych aptek w Tykocinie, Wasilkowie i z Białegostoku. Zachowały się również pojedyncze narzędzia laboratoryjne (utensylia): infuzorki, pigulnica, lejki porcelanowe czy menzurki, porcelanowe moździerze z Ćmielowa i Chodzieży oraz ręczne młynki do ziół.

Na wystawie nie mogło zabraknąć elementów związanych ze znachorstwem i ziołolecznictwem. Zioła to przede wszystkim najstarsze znane „leki”, będące swoistym antidotum na różnego rodzaju dolegliwości. To również ważny element znachorskich praktyk. A jeżeli mowa o znachorach to warto nadmienić, że w sąsiedztwie bielskiego ratusza kręcono kasową ekranizację „Znachora” - popularnej adaptacji powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w reżyserii Jerzego Hoffmana i gwiazdorską obsadą z Jerzym Bińczyckim i Anną Dymną. W filmie, którego wiele scen kręcono w domu znajdującym się naprzeciwko bielskiego Ratusza, tytułowym bohaterem był właśnie znachor. Motyw powyższy przewija się również w wystawie.Zaroiło się od tęcz i zawieruch… Pejzaże ze zbiorów Muzeum Podlaskiego

Wystawa czasowa prezentująca pejzaże autorstwa malarzy polskich z XIX i XX wieku z kolekcji Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, gromadzonej od początku powstania instytucji w 1949 roku.

Malarstwo pejzażowe rozwinęło się w Polsce szczególnie w XIX wieku. Okresem jego rozkwitu była epoka Młodej Polski i cały wiek XX. Na wystawie zobaczymy prace wybitnych malarzy: Anny Bilińskiej, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Stanisława Kamockiego, Rafała Malczewskiego, Czesława Wierusza-Kowalskiego, Stanisława Witkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego i innych. Szczególnie wdzięczne są niewielkie pejzaże Jana Stanisławskiego. Na ekspozycji zaakcentowano także wątki regionalne – prace Placydy Bukowskiej, Ignacego Pieńkowskiego czy Włodzimierza Wasilewicza.

Na pejzażach przedstawiających różne pory roku, dnia i nocy możemy oglądać paletę barw oraz światłocienia w wielu technikach malarskich. Widz może podziwiać polską przyrodę, nizinną i górską oraz śródziemnomorską, a także kunszt artystyczny pejzaży ze scenami architektonicznymi czy marynistycznymi.Dawny Bielsk Podlaski w obiektywie

- kopie oryginalnych zdjęć miasteczka z okresu międzywojennego formatu B2 i B3„Tajemniczy ręcznik”

– tajemniczy, ponieważ skrywa wszystko to, co w jednym momencie jest radosne i smutne, ciche i głośne, oczywiste i niejasne. Ten niewielki kawałek płótna ukrywa w swoim cieniu los i przeznaczenie człowieka, znane jedynie samemu Stwórcy. To ręcznik od wieków towarzyszy ludzkiej wędrówce po ziemskim padole. Jest symbolem kontaktu człowieka z Bogiem i łączności z przodkami, wyrazem szacunku wobec świętości i świętych wizerunków, symbolem dziękczynienia i ofiarą za doznane łaski, formą podziękowania i podarunkiem dla bliskich naszemu sercu, zapłatą w posagu i ważnym talizmanem. Ręcznik towarzyszy człowiekowi podczas narodzin i w chwili śmierci. Co więcej, jego rola w ludowych wierzeniach wykracza poza życie ziemskie, dając schronienie duszom zmarłych. Jeden ręcznik, a dziesiątki znaczeń, interpretacji i obrzędów. Mały kawałek płótna skrywający tajemnice ludzkiego życia, której rąbek postaramy się przed Państwem odsłonić.

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
11-05-22 18:25  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Kolejna porcja nowości.

1) Dla fanów zespołu Metalica
KONCERT SCREAM INC. - Official Metallica Tribute Band.

Scream Inc. to oficjalnie namaszczony przez Metallikę tzw. tribute band. Zespół został założony na Ukrainie.

13 maja 2022 r., godz. 19.00
BDK Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 2
Przedsprzedaż 20 pln, w dniu koncertu 25 pln.
rezerwacje biletów pod nr tel . 85 730 34 14

2) Niestety nie będzie przedstawicieli firmy Cobi i zapowiadanego przez nich festynu. Dla otarcia łez każda osoba nagrodzona w grupie wiekowej młodzik otrzyma zestaw ich klocków, a zestawy naprawdę robią wrażenie.

3) Osoby pragnące wziąć udział w piątkowej integracji proszone są o zgłoszenie tego faktu, ułatwi to nam przygotowania.

4) Jeśli ktoś z poniższej listy będzie na Majówce to proszę o poinformowanie organizatorów o tym fakcie do dnia 12 maja do godz. 24:00

pulpeto
camillo
air22
Arturo
Karol1985
Merkava
TLB
Hastur
roki2854
Ebenezer

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
17-05-22 21:52  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Bielska Majówka Modelarska 2022 w Bielsku Podlaskim to już historia. Czas na małe podsumowanie.
Odbyła się w dniach 13-15 maja br. na terenie sali gimnastycznej SP nr.3 w Bielsku Podlaskim. W konkursie wzięły udział 274 modele wystawione przez 82 modelarzy z 3 krajów ( Polski-62, Litwy-19, Rosji-1). Młodzicy zaprezentowali 84 modele w 8 kategoriach, juniorzy 38 w 7 kategoriach, seniorzy 152 w 22 kategoriach (były łączone). Nagrody w grupie wiekowej młodzik fundowała firma Cobi. Za każde zdobyte miejsce mali modelarze otrzymali min. zestaw klocków i medal od WoT. Sponsorem nagród w grupie junior jak i senior był World of Tanks. Juniorzy otrzymali min. zestawy marki Revell i medale WoT. Seniorzy w kategoriach pancernych otrzymali sprzęt elektroniczny marki Konix. Aukcja charytatywna na rzecz modelarzy z Ukrainy przyniosła 1090 pln. Na ich rzecz przekazał połowę swojej głównej nagrody Tomasz Szkwarek. Daje to 1590 pln uzyskanych pieniędzy.
Poniżej lista nagrodzonych w kategoriach podstawowych:
Miejsce, Nazwisko imię, nazwa modelu

Klasa wiekowa: MŁODZIK
(B) BUDOWLE
1 STUPINA MARTA ZAMEK KROLOWEJ SNIEGU
2 SZAŁANSKI JAN "MYSIA WIEZA" Z KRUSZWICY
3 OBTUŁOWICZ TOMASZ DOM Z KASZUB
(F) FIGURKI I ZWIERZETA
1 BIEGUN JAKUB FRANCUSKI FIZYLIER
2 IWANKOWICZ MARK WALUIGI MARIO BROS
3 ZUKOWSKA ANNA MARIA DZIECIOŁ
(O) STATKI I OKRETY
1 CZARNIECKI MICHAŁ S-4
2 MEINICKE RYSZARD BARKA RZECZNA "IZA"
3 WOJTASIK PIOTR KACZOR
(PG) POJAZDY GASIENICOWE
1 CZARNIECKI MICHAŁ PZKPFW PANTHER V
2 CZARNIECKI KACPER T-34 RUDY
3 OŁDAKOWSKI BARTOSZ BWP-1
(PK) POJAZDY KOŁOWE
1 KASPARAITIS TAUTVYDAS ARMATA PUTILOWKA
2 STUPINA MARTA POCIAG TOWAROWY
3 PANASIUK GABRIEL SAM. POZARNICZY STAR
(S) SAMOLOTY
1 PANASIUK GABRIEL SMIGŁOWIEC LOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO
2 CZARNIECKI MICHAŁ SU-7
3 ARCIŠAUSKIS KRISTUPAS SU-9
(SF) RAKIETY, STATKI KOSMICZNE I SCI-FICTION
1 KASPARAITIS TAUTVYDAS "SATURN V" "SKYLAB" ("SATURN INT-21")
2 OTTO RAFAŁ BOMBOWIEC KOSMICZNY STELT Z MYSLIWCEM
(WOT) MODELE Z WORLD OF PAPERTANKS
1 IWANKOWICZ MARK E-25
2 OŁDAKOWSKI BARTOSZ PIKSELOWY CZOŁG

Klasa wiekowa: JUNIOR
(B) BUDOWLE
1 KUNA HANNA LATARNIA WESTERPLATTE
2 TOMCZUK MATEUSZ CERKIEW SW. MICHAŁA W BIELSKU
PODLASKIM
3 PRIŠMONTAS PAULIUS RATUSZ W SANDOMIERZU
(F) FIGURKI I ZWIERZETA
1 KUNA HANNA SOWA
2 CZARNIECKI KACPER LUIGI MARIO BROS
3 IWANKOWICZ ELIZEUSZ WARIO MARIO BROS
(O) STATKI I OKRETY
1 TRAKŠELIS PAULIUS TRIESTE
2 PRIŠMONTAS PAULIUS USS "NAUTILUS"
3 KUNA HANNA STATEK MONIKA
(PG) POJAZDY GASIENICOWE
1 BALTRAMAITYTE JONE WRZESIEN 1939. POLSKA TECHNIKA
PANCERNA
2 IWANKOWICZ ELIZEUSZ CIAGNIK C4P
(PK) POJAZDY KOŁOWE
1 SKRZYNIARZ MAŁGORZATA KOLEJE MAZOWIECKIE
2 AUKSORIUTE AUSTEJA JEEP T-26
3 TOMCZUK BARTŁOMIEJ KIA CEED
(S) SAMOLOTY
1 PRIŠMONTAS PAULIUS NIEUPORT NIE-23
2 WILLINGER JÓZEF SAMOLOT PASAZERSKI BOENING 787-6
3 DEMBINSKAS MINDAUGAS PAH-2 "TIGER"
(SF) RAKIETY, STATKI KOSMICZNE I SCI-FICTION
1 PRIŠMONTAS PAULIUS GEMINI "TITAN II" GTIV
2 TOMCZUK BARTŁOMIEJ DELTA IV

Klasa wiekowa: SENIOR
Kategoria: (B) BUDOWLE
1 SOWINSKI MAREK ZABYTKI GOŁEBIA - KOSCIÓŁ
2 WENCKAUSKAS EVALDAS DRESDEN FRAUENKIRCHE
3 GÓRA LESZEK KOSCIÓŁ SW. BARBARY W ABRAMOVIE CR
(D) DIORAMY
1 SZKWAREK TOMASZ MAŁA STOCZNIA
2 BOŁOCHOWSKI JACEK BERLIN 1946 - VK 1602 LEOPARD
3 KOZŁOWSKI RADEK POLSKI NISZCZYCIEL ORP "WICHER"
(F) FIGURKI I ZWIERZETA
1 WENCKAUSKAS EVALDAS MAXIMUS
2 WOLANSKI DAMIAN CONNOR KENWAY
3 GÓRA LESZEK ZÓŁW SŁONIOWY
(O2) OKRETY W SKALI 1/101÷1/200 i długości do 65cm
1 KOZŁOWSKI RADEK JAPONSKI KRAZOWNIK IJN "TSUSHIMA"
2 KOCHANEK WIESŁAW PANCERNIK OBRONY WYBRZEZA
G.A.APRAKSIN
3 KRAKOWIAK SEBASTIAN USS MONITOR - 1862R.
(O3) OKRETY W SKALI 1/101÷1/200 i długości ponad 65cm
1 DEC GRZEGORZ HMS ALBATROSS
2 GUZ TOMASZ NORTH CAROLINA
3 KOCHANEK WIESŁAW LEKKI KRAZOWNIK RM GIUSEPPE GARIBALDI
(O6) STATKI I OKRETY DO LINII WODNEJ
1 KRAKOWIAK SEBASTIAN HMS ROBERTS
2 KOCHANEK WIESŁAW PATROLOWIEC HIRTA
3 ZAMIAR KRYSTIAN LUGIER KORAB II
(OP) OKRETY PODWODNE
1 KOZŁOWSKI RADEK NIEMIECKI OKRET PODWODNY "U-47"
2 KOŁODZIEJSKI ROBERT ORP ORZEŁ
3 KOCHANEK WIESŁAW U-BOOT KLASY VIIB U-47
(P) POZOSTAŁE, NIE UJETE POWYZEJ
3 WENCKAUSKAS EVALDAS BECZKA PIWA NA KOLACH
(PG1O) TANKIETKI I CZOŁGI LEKKIE OPEN
1 MICHON BEATA PZKPFW I AUSF.A
2 BOŁOCHOWSKI JACEK PANZER I AUSF. A
3 ZWOLSKI KAMIL RENAULT FT-17
(PG2O) POZOSTAŁE POJAZDY GASIENICOWE I PÓŁGASIENICOWE
OPEN
1 NIKITIN ALEKSANDR T 62
2 RAFALSKI MICHAŁ KW-5
3 MICHON BEATA PZKPFW KW - 1B 756
(PG2S) POZOSTAŁE POJAZDY GASIENICOWE I PÓŁGASIENICOWE STANDARD
1 DABROWSKI MARCIN SD.KFZ. 250/3 "GREIF"
2 ZAREBSKI KRZYSZTOF JAGDTIGER
3 KALATA JAROSŁAW T-28
(PKCO) POJAZDY KOŁOWE CYWILNE OPEN
1 MICHON BEATA URSUS C - 360
2 CEFORSKI KRZYSZTOF JELCZ P420 STRAZ POZARNA
3 BOŁOCHOWSKI JACEK TATRA 147 DC-5
(PKWS) POJAZDY KOŁOWE WOJSKOWE STANDARD
1 RODZOCH PAWEŁ TRAKTOR LANZ-BULLDOG D9506
2 BOŁOCHOWSKI JACEK SIG-33
3 OŁDAKOWSKI ŁUKASZ ZIŁ 157
(PKWO) POJAZDY KOŁOWE WOJSKOWE
1 TOMASIK BERNARD SS-1C SCUD B(9K72 ELBRUS)
2 MICHON BEATA HORCH 1A
3 RAFALSKI MICHAŁ SUMIDA TYPE 2593
(PSZ) POJAZDY SZYNOWE
1 DABROWSKI MARCIN TKH FERRUM
2 OLESIAK ANDRZEJ DREZYNA PANCERNA TATRA
3 ZAREBSKI KRZYSZTOF TKP 30
(S1) SAMOLOTY JEDNOPŁATOWE, JEDNOSILNIKOWE
1 ŁUGOWSKI JERZY SDB-3 DAUNTLESS
2 KISZKO RAFAŁ P-39D
3 SOWINSKI MAREK SPITFIRE VB
(S2) SAMOLOTY JEDNOPŁATOWE, WIELOSILNIKOWE
1 KOŁODZIEJSKI ROBERT BRISTOL BEAUFIGHTER IIF
2 KOCHANEK WIESŁAW SAMOLOT BOMBOWY PZL 37B ŁOS
3 ZAREBSKI KRZYSZTOF HE-111
(S3) SAMOLOTY ODRZUTOWE
1 KOŁODZIEJSKI ROBERT MIG 29 A
2 BOREK MARIUSZ PZL I-22 IRYDA
3 RODZOCH PAWEŁ MIG-21 BIS
(S4) SAMOLOTY WIELOPŁATOWE
1 KISZKO RAFAŁ FOKKER DVII
2 DĄBROWSKI MARCIN NIEUPORT 11C.1 "BEBE"
3 BOREK MARIUSZ SOPWITH PUP
(S5) SMIGŁOWCE I WIATRAKOWCE
1 ZAREBSKI KRZYSZTOF MI-24D HIND 2
2 CHOMANIUK MIROSŁAW BELL AH-1F TZEFA
(S50) SAMOLOTY W SKALI
1 BOREK MARIUSZ BOEING 787-9 DREAMLINER
(SD) STARE DOBRE Z WYCINANEK WYDANYCH
PRZED 1989R.
1 DEC GRZEGORZ LIM-6
2 GÓRA LESZEK SAMOCHÓD TERENOWY STAR 6X6
(SF) RAKIETY, STATKI KOSMICZNE I SCI-FICTION
1 KOCHANEK WIESŁAW MODUŁ KSIEZYCOWY LM-7 APOLLO 13
2 RODZOCH PAWEŁ PROM KOSMICZNY TYDIRIUM
3 BOŁOCHOWSKI JACEK V2
(WOT1)POJAZDY PANCERNE Z WORLD OF PAPER TANKS
3 WOLANSKI DAMIAN E-25
(WOT2) DIORAMY Z WORLD OF PAPER TANKS
1 OŁDAKOWSKI ŁUKASZ IS-2 W BERLINIE
2 SZCZESNIAK MICHAŁ JAGDPANZER IV
(Ż) ŻAGLOWCE
1 KOCHANEK WIESŁAW BARKENTYNA SZKOLNA STS POGORIA
2 GÓRA LESZEK KARAWELA KRZYSZTOFA KOLUMBA
3 WOLANSKI DAMIAN WODNIK

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
20-05-22 20:26  Odp: Bielska Majówka Modelarska 2022 13-15 maja
Krys 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Galerie - 36
 

Poniżej link do zdjęć zrobionych przez Pana Wiesława Owerczuka

https://owerczuk.pl/bielsk/20220514Model/index.html

--
KARTONOWY TUR
Zrobione: BTR 60 PB, PTS, ZU 23-2, Bofors wz.36 plot, C2P, Pz.Kpfw I Ausf F, H 13 C Sioux, Grecka Cerkiew, TKS, Kfz 14 Adler, Aerosanie RF-8,Bofors wz.36 37mm ppanz., drezyna TK, drezyna R, wz.29, wz.34
W budowie: Su 76M

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek