KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok ze stronicowaniem  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
09-05-22 15:30  [Zaproszenie] II Festiwal Modelarski Powiatu Gliwickiego - Toszek - 21-22.V.2022
StuGu 
moderator
Na Forum:
Relacje w toku - 2
Relacje z galerią - 13
 

Grupa: GEKO

II FESTIWAL MODELARSKI POWIATU GLIWICKIEGO

21-22 maj 2022 r.REGULAMIN FESTIWALU

Organizatorzy:
Stowarzyszenie GILDIA KOMILITON – Sekcja Modelarska ISKRA, Powiat Gliwicki, Gmina Toszek, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.

Termin i miejsce II FESTIWALU MODELARSKIEGO POWIATU GLIWICKIEGO:
21-22 maj 2022 r. – Zamek w Toszku ul. Zamkowa 10, 44-180 Toszek, Powiat Gliwicki.

Cel festiwalu:
1. Promocja modelarstwa, jako sposobu spędzenia wolnego czasu.
2. Popularyzacja, rozwijanie i kształtowanie zainteresowań modelarskich, technicznych i historycznych wśród mieszkańców Powiatu Gliwickiego i nie tylko, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
3. Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku.
4. Promocja Powiatu Gliwickiego.

Harmonogram Festiwalu:

21 maja 2022r. – sobota
Godz. 09.00 – 12.00 - przyjmowanie i rejestracja modeli
Godz. 12.00 – 17.00 - otwarcie festiwalu, zwiedzanie wystawy
Godz. 13.00 - odprawa sędziów
Godz. 14.00 - rozpoczęcie sędziowania – ocena zgłoszonych modeli w konkursie.

22 maja 2022r. – niedziela
Godz. 09.00 – 14.00 - zwiedzanie wystawy.
Godz. 14.00 - zakończenie festiwalu – wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów modelarzom, odbiór modeli.

Uwaga:
W szczególnych przypadkach wcześniejsze wydanie modeli odbędzie się wyłącznie za zgodą organizatorów festiwalu!

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. II Festiwal Modelarski Powiatu Gliwickiego ma charakter konkursu wystawy. Jest imprezą otwartą i mogą w niej uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni z terenu Powiatu Gliwickiego i nie tylko.
2. Warunkiem uczestnictwa w II Festiwalu Modelarskim Powiatu Gliwickiego jest dostarczenie modeli przez uczestnika, rodzica lub opiekuna prawnego oraz wypełnienie karty startowej festiwalu na
miejscu lub po otrzymaniu wypisanych kart startowych zgłoszonych wcześniej na email podany poniżej. Zgłoszenie modelu do festiwalu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Zgłoszenie uczestników prosimy przesyłać na email organizatora: szumekiskra@gmail.com lub pod numerem telefonu 507 659 466 do dnia 15.05.2022 r., podając wykonawcę modelu, kategorie wiekową (w przypadku kategorii wiekowej Żak proszę podać datę urodzenia) , klasę modelu, nazwę modelu, skalę oraz firmę modelu. W przypadku klubu/sekcji proszę podać nazwę.
4. Uczestnik konkursu może zgłosić nieograniczoną liczbę modeli w każdej klasie. W klasyfikacji do nagrody, wyróżnienia będzie uwzględniany jeden najlepszy model uczestnika w danej klasie.
5. Modelarz sam dokonuje wyboru kategorii, jednakże komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może tę klasę warunkowo zmienić.
6. Kategorie wiekowe:
 Żak (zawodnik od roku 2014 i później);
 Młodzik (zawodnik od roku 2009 do 2013);
 Junior (zawodnik od roku 2006 do 2008);
 Senior (rocznikowo18 lat) wystawa modeli poza konkursem. Organizator przewiduje upominki.
7. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i kategorii wiekowych w przypadku małej ilości modeli w danej klasie, organizator zastrzega sobie również prawo do podziału klasy na podkategorie.
8. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. Zgłoszony model może być jednak zaopatrzony w dokumentację ( instrukcja budowy i malowania zawarta w zestawie, dokumentacja zawierające dokonane zmiany w budowie modelu, przeróbki itp.) posłuży ona w przypadkach dyskusyjnych podczas oceny.
9. W przypadku wątpliwości, co do autora modelu, sędziowie mają prawo nie dokonania jego oceny.


Zasady oceny zgłoszonych modeli:
1. Uczestnicy wypełniają kartę zgłoszenia modelu na miejscu lub otrzymują kartę od organizatora po wcześniejszym zgłoszeniu modelu pocztą elektroniczną.
2. Zgłoszone modele ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatora. Ocena prac wg zasady podoba się – nie podoba się. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu.
3. Organizatorzy nie zapewnią ubezpieczenia modeli.
4. Modele dostarczane i odbierane są na koszt własny uczestnika.
5. Organizator dopuszcza również po za konkursem wystawę modeli kartonowych i plastikowych, we wszystkich klasach modelarskich, wykonanych przez seniorów, celem zaprezentowania swoich prac zwiedzającym. Za najładniejsze prace mogą zostać przyznane wyróżnienia.
6. Wszelkie informacje dotyczące festiwalu:
http://www.gildia-komiliton.jimdofree.com
Telefon kontaktowy : Rafał – 507659466
email - szumekiskra@gmail.com


Nagrody:
W każdej kategorii wśród Żaków, Młodzików, Juniorów, przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia i dyplomy za udział w festiwalu. W śród seniorów dyplom za udział oraz przewidziane są wyróżnienia.
Nagrody Specjalne:
Puchar Burmistrza Gminy Toszek – za najładniejszy model II Festiwalu Modelarskiego Powiatu Gliwickiego w kategorii wiekowej: Żak, Młodzik, Junior i Senior
Puchar Prezesa Stowarzyszenia GILDIA KOMILITON dla najmłodszego modelarza i modelarki festiwalu
Nagroda specjalna Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za najładniejszą budowlę zamku
Nagrody specjalne ufundowane przez Radnych Rady Powiatu Gliwickiego i Radnych Rady Gminy
Nagroda specjalna za najlepiej wykonany model przez juniora, ufundowana przez modelarzy GEKO
Nagroda specjalna za najlepiej wykonany model samolotu w polskich barwach lub polskiej konstrukcji, ufundowana przez modelarzy GEKO
Nagroda specjalna za najlepszy model festiwalu w ocenie sędziów Małgorzaty i Jacka Stolarskich
Nagroda specjalna Modelarze – Modelarzom (nagroda przekazywana od modelarza dla modelarza, prosimy o zgłoszenie do biura w pierwszym dniu festiwalu)
Nagroda specjalna od Państwa Joanny i Mariana Lukoszek
Nagrody specjalne od firm i sklepów, w tym:
Max Hobby, ARMA HOBBY, HATAKA, JSC, ŚZK, GPM
I wiele innych.

Podział na klasy
Seniorzy wystawa modeli poza konkursem.
1. We wszystkich klasach festiwal zostanie rozegrany w kategoriach wiekowych
 Ż - Żak (zawodnik od roku 2014 i później);
 M - Młodzik (zawodnik od roku 2009 do 2013);
 J - Junior (zawodnik od roku 2006 do 2008);
2. Modele mogą być zgłoszone w klasach:
Modele gipsowe:
 P1 – Podstawki ( Żak i Młodzik)
 B1 - Budowle itp. ( Młodzik, Junior)
Modele plastikowe:
Żak
 S – Samoloty, śmigłowce, szybowce, wszystkie skale.
 P - Pojazdy wojskowe, cywilne – kołowe, gąsienicowe, inne, wszystkie skale.
 SO - Statki i okręty, wszystkie skale.
 F – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
 BD - Budowle i dioramy, wszystkie skale
 Inne – Niepasujące do pozostałych klas
Młodzik, Junior
 S-1 – Samoloty, wszystkie skale.
 S-2 – Śmigłowce, wszystkie skale.
 PW - Pojazdy wojskowe – kołowe, gąsienicowe, kołowo – gąsienicowe, wszystkie skale.
 PC - Pojazdy cywilne, wszystkie skale.
 SO - Statki i okręty, wszystkie skale.
 F – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
 A – Artyleria, wszystkie skale.
 BD - Budowle i dioramy, wszystkie skale.
 Inne – Niepasujące do pozostałych klas.

Modele kartonowe:
Żak
 S – Samoloty, śmigłowce, szybowce, wszystkie skale.
 P - Pojazdy wojskowe, cywilne – kołowe, gąsienicowe, inne, wszystkie skale.
 SO - Statki i okręty, wszystkie skale.
 F – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
 BD - Budowle i dioramy, wszystkie skale.
 Inne – Niepasujące do pozostałych klas.
Młodzik, Junior
 S-1 – Samoloty, wszystkie skale.
 S-2 – Śmigłowce, wszystkie skale.
 PW - Pojazdy wojskowe – kołowe, gąsienicowe, kołowo – gąsienicowe, wszystkie skale.
 PC - Pojazdy cywilne, wszystkie skale.
 SO - Statki i okręty, wszystkie skale.
 F – Figurki, popiersia, wszystkie skale.
 A – Artyleria, wszystkie skale.
 BD - Budowle i dioramy, wszystkie skale.
 Inne – Niepasujące do pozostałych klas.
Kategoria specjalna
 Bz - Zamki, wszystkie skale bez kategorii wiekowej. Modele kartonowe, plastikowe, inne.

Uwagi dodatkowe:
Przystąpienie do II FESTIWALU MODELARSKIEGO POWIATU GLIWICKIEGO, jest jednoznaczne z wyrażeniem, zgody na uczestnictwo modelarza w festiwalu, zgody na udostępnienie wizerunku, imienia i nazwiska startującego zawodnika, uczestnika, przez rodzica, opiekuna prawnego, samego modelarza, tylko na potrzeby organizowanego festiwalu, promocji Powiatu Gliwickiego, Gminy Toszek, Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, Stowarzyszenia GILDIA KOMILITON i sekcji modelarskiej ISKRA z Kleszczowa, zgodnie z obowiązującym prawem.
Wszystkie chętne osoby do propagowania modelarstwa w każdej postaci, wsparcia naszej Sekcji Modelarskiej ISKRA, organizowania festiwali i wystaw modelarskich w swoich miejscowościach zapraszamy do współpracy.
Noclegi prosimy zamówić we własnym zakresie, informacje na stronie Miasta i Gminy Toszek - https://turystyka.toszek.pl/2731/noclegi-i-gastronomia.html

Atrakcje podczas festiwalu:
 Podczas festiwalu będzie można skleić swój pierwszy model.
 Lubiński Klub Fantastyki „Ostatnie Przymierze” zaprezentuje Kącik gier planszowych i figurkowych.
 Bractwo Rycerskie Grodu Boronowskiego zaprezentuje obozowisko rycerskie, pokaz uzbrojenia, gry i zabawy dla dzieci.
 Grupa Strzelecka Gliwice zaprezentuje swoją broń.

Sponsorzy:
Modelarstwo NOWOTOMYSKIE – wydawca Urząd Miejski w Nowym Tomyślu.
HOBBY 2000
Sklep modelarski Max Hobby.
Firma modelarska ARMA HOBBY, również sponsor warsztatów modelarskich podczas festiwalu.
Firma modelarska HATAKA, również sponsor warsztatów modelarskich podczas festiwalu.
Firma modelarska GPM
Firma modelarska JSC
Firma modelarska ŚZK

--
StuG

Relacja w toku - Charron-Nakaszidze / StuG Ausf. F

Relacja/galeria - ChTZ-16 / FAI-M / T-50 / T-37A / PzInż. 130 / Ha-Go / T-38 / T-37A / L6/40 / 7TP

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek