KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 
19-04-22 11:54  Babaryba 2022 - 11-12.06.2022 Warszawa
messer Na Forum:
Relacje w toku - 2
Relacje z galerią - 20
Galerie - 22


 - 43

Warszawski festiwal modelarski BABARYBA w tym roku odbędzie się (chyba). Na chwilę obecną dzięki burmistrzowi Ursynowa mamy zagwarantowaną Arenę Ursynów. Niestety ze względu na sytuację na wschodzie to może się zmienić. Jesteśmy jednak dobrej myśli i przygotowania trwają. Reszta informacji już niedługo.

Poniżej zaś wrzucamy regulamin tegorocznej edycji:

Regulamin
Warszawski Festiwal Modelarski

BABARYBA 2022

11-12.06.2022ORGANIZATOR
IPMS Polska
IPMS Warszawa
Quasi Warszawski Klub Anonimowego Kartonoholika
Urząd Dzielnicy Ursynów
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów
LOKALIZACJA
Hala Arena Ursynów ul. rtm. Pileckiego 22

RODZAJE KONKURSÓW
W ramach imprezy odbędą się 3 niezależne konkursy modelarskie:

Konkurs o Syrenią Łuskę – ocena modeli wg dodatkowego regulaminu, na podstawie dokumentacji dołączonej do modeli (instrukcja fabryczna modelu jak i „zestaw biblioteczny” czy nośniki elektroniczne nie są uznawane za dokumentację. Sugestia jak ma wyglądać poprawna dokumentacja znajduje się tu https://ipmspolska.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dokumentacja.pdf )
Festiwal modeli plastikowych
Festiwal modeli Kartonowych
Wszystkie konkursy mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć modelarze indywidualni jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach

CEL
Popularyzacja modelarstwa redukcyjnego jako interesującej formy rozwijania zainteresowań techniczno-historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Promowanie modelarstwa, jako ciekawej formy spędzania wolnego czasu i sposobu aktywizacji lokalnych grup społecznościowych.
GRUPY WIEKOWE
Młodzik: urodzony w 2010 i później

Junior: urodzony w latach 2005-2009

Senior: urodzony w 2004 i wcześniej

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Festiwal jest połączony z wystawą dla zwiedzających
Modele można zgłaszać tylko przez Internet
W kategorii MŁODZIK prosimy opiekunów modelarni o zgłaszanie którzy uczestnicy będą odbierać nagrody osobiście.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej do dnia 8.06.2022 do godziny 23:59
Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej
Organizatorzy nie startują w festiwalu ani w konkursie
Model zgłoszony w nieodpowiedniej kategorii nie zostanie oceniony
Komisja Sędziowska w razie wątpliwości co do autorstwa modelu może przeprowadzić z wystawcą bądź wykonawcą rozmowę potwierdzającą autorstwo modelu.
Młodzik czy Junior na specjalne życzenie może zgłosić udział w klasach Seniorskich i będzie wtedy traktowany jak senior z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku małej ilości modeli w klasie organizatorzy zastrzegają sobie prawo łączenia klas.
Organizatorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej i finansowej za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie modeli podczas imprezy.
Zaznaczenie kategorii specjalnej nie wyklucza startu modelu w klasach festiwalowych i konkursowych
Modele nieprzymocowane do podstawki powinny być w widoczny i wyraźny sposób oznaczone napisem „Model nie przytwierdzony do podstawki” lub napisem o podobnej, jednoznacznej treści.
Decyzje sędziowskie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu. JAKIEKOLWIEK PODWAŻANIE DECYZJI SĘDZIÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁO USUNIĘCIEM ZAWODNIKA Z TABELI WYNIKÓW ZAWODÓW
Brak informacji o wystawieniu własnych modeli do oceny w sędziowanych przez siebie klasach będzie skutkowało dyskwalifikacją z konkursu jak i wykluczeniem z komisji sędziowskiej.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ (nie konieczność) NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA OD OSOBY POWSZECHNIE UZNAWANEJ ZA AWANTURNIKA
Modele nagrodzone lub wyróżnione w poprzednich edycjach WFM nie mogą być wystawiane do ponownej oceny.
Jeśli na karcie startowej uczestnik znajdzie pieczątkę „WYRÓŻNIENIE” prosimy z kartą modelu i odcinkiem „dla uczestnika” zgłosić się do biura festiwalu po odbiór wyróżnienia.
Jeśli na karcie startowej uczestnik znajdzie pieczątkę „NAGRODA SPECJALNA” to nagrodę prosimy odebrać na ceremonii zakończenia festiwalu.
Nagrody nie odebrane w dniu ich rozdania nie będą wysyłane do uczestników konkursu.
Dokumentacja nie jest wymagana acz bardzo mile widziana
Liczba wyróżnionych modeli w danej klasie jest uzależniona od poziomu ich wykonania.
Może się również okazać, że żaden model w klasie nie zasłużył na wyróżnienie
NAGRODY REGULAMINOWE tzw. BESTY
Najlepszy model lotniczy – plastik i karton

Najlepszy model pojazdu wojskowego – plastik i karton

Najlepszy model pojazdu cywilnego – plastik i karton

Najlepszy model okrętu – plastik i karton

Najlepsza figura – plastik

Najlepsza diorama – plastik i karton

Najlepsza budowla – karton

Najlepszy model Nie z tej ziemi – plastik

Najlepszy Nietypowy model kartonowy – karton

GRAND PRIX – za najlepszy model BABARYBY

NAGRODY SPECJALNE
Poza konkursami regulaminowymi przewidziane są nagrody specjalne. Kryteria nagradzania ustala fundator nagrody. Nagrody specjalne będą publikowane na bieżąco w miarę ich przybywania.

PROGRAM IMPREZY
Ramowy program imprezy przedstawiono poniżej. O wydarzeniach specjalnych (pokazy, prelekcje itp.) Organizatorzy będą informować na stronie konkursu oraz na profilu na Facebooku.

SOBOTA 11.06.2022

8:00 -13:00 przyjmowanie modeli

10:00 -18:00 zwiedzanie wystawy

15:00 Odprawa sędziów i ocena modeli

09:00 -18:00 giełda „modelarze modelarzom”

10.00 -18:00 giełda modelarska

NIEDZIELA 12.06.2022

9:00 -12:00 zwiedzanie wystawy

14:00 rozdanie nagród oraz uroczyste zamkniecie zawodów

09:00 -13:00 giełda „modelarze modelarzom”

09:00 -12:00 giełda modelarska

GIEŁDA MODELARSKA
Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedziele od 9:00 do 14:00. Ilość stoisk jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

!!! OBOWIĄZUJE ABSOLUTNY ZAKAZ SPRZEDAŻY KOPII POD RYGOREM USUNIĘCIA Z FESTIWALU !!!

11.GIEŁDA „MODELARZE – MODELARZOM”

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 18:00 oraz w niedzielę od 9:00 do 12:00. Należność za sprzedane modele jak i modele niesprzedane należy odebrać do godziny 12-tej w niedzielę.

INFORMACJE DODATKOWE
Oficjalna strona festiwalu: warszawskifestiwalmodelarski.pl

E-mail biura festiwalu: <andrzej.ligocki@ipmspolska.org.pl>

e-mail do obsługi stoisk handlowych: <tomasz.mankowski@ipmspolska.org.pl>

Facebook (aktualności, nowości, sprawy nieformalne):

https://pl-pl.facebook.com/warszawskifestiwalmodelarski

Kategorie specjalne

Wojna na Pacyfiku

Powstanie Warszawskie 44 – wszystkie modele i figury związane z Powstaniem Warszawskim 1944 roku.

Najlepsza Szmata – za najlepszą szmatę na modelu (taka która nie kojarzy się jednoznacznie z maskowaniem „baboli” modelarskich)

Jeśli wystawiasz model w kat. specjalnej, w formularzu zgłoszeniowym oprócz zwykłej kategorii zaznacz również kat. specjalną.

Klasy plastikowe

MŁODZIK

ML: modele lotnicze (wszystkie skale)

MP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

MPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

MO: modele okrętowe (wszystkie skale)

MD: dioramy (wszystkie skale)

MF: figurki (wszystkie skale)

JUNIORZY

JL: modele lotnicze (wszystkie skale)

JP: modele pojazdów wojskowych (wszystkie skale)

JPC: modele pojazdów cywilnych (wszystkie skale)

JO: modele okrętowe (wszystkie skale)

JD: dioramy (wszystkie skale)

JF: figurki (wszystkie skale)

SENIORZY

LOTNICTWO

Samoloty

SC144 – 1/144, cywilne

SW144 – 1/144, wojskowe

SO72– 1/72, z napędem odrzutowym

SŚ72 – 1/72, z napędem śmigłowym

SO48 – 1/48, z napędem odrzutowym

SŚ48– 1/48, z napędem śmigłowym

SO32 – 1/35 i większe, z napędem odrzutowym

SŚ32 – 1/35 i większe, z napędem śmigłowym

Śmigłowce

H72 – śmigłowce, 1/72 i mniejsze

H48 – śmigłowce, 1/48,

H32 – śmigłowce, 1/35-1/32

POJAZDY WOJSKOWE

PG72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, do 1945 roku

PGM72 – 1/72 i mniejsze, gąsienicowe, po 1945 roku

PK72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku

PKM72 – 1/72 i mniejsze, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku

PG48 – 1/48, gąsienicowe

PK48 – 1/48, kołowe i półgąsienicowe

PG35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, do 1945 roku

PGM35 – 1/35 i większe, gąsienicowe, po 1945 roku

PK35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, do 1945 roku

PKM35 – 1/35 i większe, kołowe i półgąsienicowe, po 1945 roku

AM – artyleria, 1/72 i mniejsze,

AD – artyleria, 1/48 i większe,

DIORAMY

DS – lotnicze, wszystkie skale

DL – lądowe, wszystkie skale

DM – morskie, wszystkie skale

DI – inne

STATKI I OKRĘTY

OPM – podwodne, 1:200 i mniejsze

OPD – podwodne, 1:199 i większe

ONM – nawodne, 1:700 i mniejsze

ONŚ – nawodne, od 1:699 do 1:200

OND – nawodne, 1:199 i większe

POJAZDY CYWILNE

CC – ciężarowe i techniczne, wszystkie skale

CO – osobowe, wszystkie skale

CS – sportowe, wszystkie skale

CM – motocykle, jednoślady, wszystkie skale

FIGURY

FHM – historyczne, do 54 mm

FHD – historyczne, powyżej 54 mm

FHP – popiersia historyczne

Z innymi figurami zapraszamy na obywający się równolegle Festiwal Figurkowy „Kontrast 2022”INNE

JAJA – wszystkie modele w konwencji jajecznej

N – pojazdy SF (wszystkie skale)

OPEN – wszystko co nie pasuje do pozostałych klasWYSTAWA

W – wszystko co chcecie pokazać na wystawie pozakonkursowej bez oceny sędziowskiej

Klasy Kartonowe

Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)

JUNIOR

Kategorie konkursowe (karton bez podziału na skale)

JKO – statki i okręty

JKOP – okręty podwodne

JKŻ – żaglowce

JKS1 – samoloty z napędem śmigłowym

JKS2 – samoloty z napędem odrzutowym

JKS3 – śmigłowce, szybowce i sterowce

JKPK – pojazdy wojskowe

JKPS – pojazdy szynowe

JKA – artyleria

JKPC – pojazdy cywilne

JKR – rakiety, pojazdy kosmiczne i SF

JKF – figurki, zwierzęta

JKB – budowle

JKI – inne

JD – dioramy

MŁODZIK

MKS – lotnictwo (samoloty, śmigłowce, balony itp)

MKC – pojazdy cywilne

MKW – pojazdy wojskowe

MKO – statki, okręty, żaglowce

MKI – inne (figurki, zwierzęta, budowle, dioramy itp)

SENIOR

KOm – statki i okręty do 65cm

KOd – statki i okręty powyżej 65cm

KOlw – statki i okręty do linii wodnej

KOp – okręty podwodne

KŻ – żaglowce

KS1 – samoloty jednosilnikowe z napędem śmigłowym

KS2 – samoloty wielosilnikowe z napędem śmigłowym

KS3 – samoloty z napędem odrzutowym

KS4 – śmigłowce, sterowce, szybowce

KPKs – wojskowe pojazdy kołowe standard

KPKo – wojskowe pojazdy kołowe open

KPGs – wojskowe pojazdy gąsienicowe standard

KPGo – wojskowe pojazdy gąsienicowe open

KPSs – pojazdy szynowe standard

KPSo – pojazdy szynowe open

KA – artyleria

KPCs – pojazdy cywilne standard

KPCo – pojazdy cywilne open

KR – rakiety, pojazdy kosmiczne, SF

KF – figurki, zwierzęta

KB – budowle

KI – inne

KD – dioramy

--
http://messer.cba.pl

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
27-04-22 18:37  Odp: Babaryba 2022 - 11-12.06.2022 Warszawa
szebi Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 10
Galerie - 11


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 2
 

Ja mam pytanie, bo nigdzie nie znalazłem informacji. Czy jeden model może być zgłoszony jednocześnie do syreniej łuski i do konkursu modeli kartonowych? I drugie pytanie czy jest już uruchomiona platforma do zgłaszania modeli? Jakiś link? Z góry dziękuję i pozdrawiam.

--
Stocznia w Kure szykuje się do prac....
GG: 2022578

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
09-05-22 21:32  Odp: Babaryba 2022 - 11-12.06.2022 Warszawa
messer Na Forum:
Relacje w toku - 2
Relacje z galerią - 20
Galerie - 22


 - 43

Z przyczyn logistycznych, tegoroczny konkurs w czerwcu zostaje odwołany. Jest nadzieja, że może się jeszcze uda przeprowadzić go jesienią.
http://warszawskifestiwalmodelarski.pl/?fbclid=IwAR0Jb-ZPkYGm_iPsQPtVijrT3hOxsmWCs0yPi9udI4yeyiGpViEUIuddo84

--
http://messer.cba.pl

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1