KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 
16-01-21 17:09  Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga - Nowy Tomyśl 18-19.06.2022
Krzysztof NT 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 3
Galerie - 2


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 16
 

Witam

Ze względu na szalejącą pandemię ponownie musimy przełożyć termin I Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla.

Nowy termin to: 18-19.06.2022.

Proponujemy też nieco dodatków w ramach konkursu:
- wykład Mariusza Borowiaka dotyczący poszukiwań okrętu ORP Orzeł,
- wystawa obrazów Pana Grzegorza Nawrockiego połączona z wykładem "Morskie opowieści w malarstwie".

W najbliższym czasie przedstawię Regulamin konkursu.

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
20-04-22 15:37  Odp: Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga - Nowy Tomyśl 18-19.06.2022
Krzysztof NT 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 3
Galerie - 2


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 16
 

Niestety wykłady Mariusza Borowiaka oraz Grzegorza Nawrockiego odbędą się w kolejnej edycji konkursu Naviga.


Niżej przedstawiam Regulamin konkursu:


Regulamin I Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla
- Nowy Tomyśl 18-19.06.2022 -

1. Cele i zadania
- popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży i osób dorosłych jako jednej z form spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej,
- wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami i nawiązywanie kontaktów z klubami modelarstwa kartonowego na terenie Polski,
- prezentacja modeli mieszkańcom regionu i miasta Nowy Tomyśl,
- promocja regionu i miasta Nowy Tomyśl

2. Organizatorzy
- Nowotomyski Ośrodek Kultury
- Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
- Liga Obrony Kraju – Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu

3. Patronat medialny
- Modelarstwo Okrętowe

4. Termin i miejsce konkursu
18-19.06.2022
Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl

5. Kategorie wiekowe
- Junior – do 18 lat (roczniki 2005 i młodsi)
- Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2004 i starsi)

6. Konkurs odbędzie się w klasach:

- C-1 – modele jednostek wiosłowych i żaglowych
- C-2 – modele jednostek o napędzie mechanicznym
- C-3 – modele instalacji, części statków, urządzeń portowych, stoczni i dioram
- C-4 – modele miniaturowe z klas C-1 do C3 w skali 1:250 i mniejsze
- C-5 – modele w butelkach
- C-6 – modele plastikowe
- C-7 – modele kartonowe i papierowe
- C-8 – modele z zestawów

W przypadku uczestnictwa w danej klasie minimum 3 Juniorów, Juniorzy i Seniorzy będą klasyfikowani osobno.

7. Nagrody
Każdy z uczestników konkursu otrzyma pamiątkowy znaczek okolicznościowy.
Zwycięzcy z punktacją od 95 do 100 (złoty medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Zwycięzcy z punktacją od 90 do 94,67 (srebrny medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Zwycięzcy z punktacją od 85 do 89,67 (brązowy medal) otrzymują: medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Osoby z punktacją poniżej 85 otrzymują dyplom uczestnictwa i nagrodę rzeczową.

Dodatkowe puchary:
- Puchar za najlepszy model polskiego statku lub okrętu

Nagrody specjalne:
- Nagroda specjalna wydawnictwa ANSWER
- Nagroda specjalna wydawnictwa DRAF-MODEL
- Nagroda specjalna wydawnictwa GPM
- Nagroda specjalna MARIUSZA BOROWIAKA
- Nagroda specjalna wydawnictwa prasowego MAGNUM-X
- Nagroda specjalna wydawnictwa PORTA MARE
- Nagroda specjalna wydawnictwa SEAHORSE
- Nagroda specjalna wydawnictwa ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH

8. Zgłoszenia modeli
Do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele wykonane własnoręcznie.
Każdy z uczestników może zgłosić do 3 modeli w danej klasie.
Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do Konkursu.
Kartę Zgłoszenia Modeli (stanowiącą załącznik do Regulaminu) należy przesłać na adres:
konkurs.nowytomysl@gmail.com do 15.06.2022 (środa) do godziny 24:00.

Od 16.06.2022 zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej Modelu dostarczonej do Biura Organizacyjnego w dniu 18.06.2022 w godzinach 9:00 – 13:00.

9. Certyfikat Modelu
Do każdego zgłoszonego modelu wymagany jest prawidłowo wypełniony Certyfikat Modelu wraz ze zdjęciem wykonanego modelu.
Certyfikat Modelu należy złożyć w Biurze Organizacyjnym podczas rejestracji modelu.
Odbiór Certyfikatu Modelu nastąpi w niedzielę 19.06.2022 w Biurze Organizacyjnym w godzinach 9:00 – 13:00.

10. Dokumentacja
Do każdego zgłoszonego modelu wymagana jest dokumentacja w postaci: planów modelarskich, stoczniowych, na podstawie których został zbudowany model lub/i instrukcji budowy modelu (wycinanka, opis budowy + rysunki montażowe).
Brak dokumentacji skutkuje obniżeniem oceny za wykonanie modelu („0” punktów za ocenę w dziale „zgodność” lub „dokumentacja”).
Dokumentację należy złożyć w Biurze Organizacyjnym podczas rejestracji modelu.
Odbiór dokumentacji nastąpi w niedzielę 19.06.2022 w Biurze Organizacyjnym w godzinach 9:00 – 13:00.

11. Sędziowanie
Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnymi przepisami NAVIGA.
Sędzia Główny: Poznański Maciej
Komisja sędziowska zostanie utworzona przez Organizatora i Sędziego Głównego.

12. Orientacyjny program konkursu

Sobota 18.06.2022:

- 9.00 – 13.00 przyjmowanie modeli
- 14.00 – 14.30 odprawa sędziów
- 15.00 – 18.00 sędziowanie
- 18.30 – 20.00 wykład Wojciecha Holickiego: Dziwolągi okrętowe

Niedziela 19.06.2022:

- 9.00 – 14.00 zwiedzanie wystawy pokonkursowej
- 14.00 – 15.00 ogłoszenie wyników, zakończenie konkursu

13. Postanowienia końcowe
- Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Naviga,
- w Konkursie mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,
- zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
- Konkurs jest jedną z eliminacji do międzynarodowych mistrzostw rozgrywanych w 2023 roku. Komisja Sędziowska powołana przez CKM LOK dokonuje wyboru modeli do Reprezentacji. Wybór nie jest uzależniony od wyników uzyskanych podczas I Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla,
- podczas trwania Konkursu odbędą się wystawy towarzyszące. Będą to specjalnie wydzielone stanowiska przygotowane przez Organizatora:
a) pozakonkursowa wystawa modeli Modelarni Nowotomyskiego Ośrodka Kultury,
b) wystawa Waldemara Góralskiego: Grafika 3D okrętów,
c) wystawa Piotra Forkasiewicza – komputerowe grafiki okrętów
- zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny,
- liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,
- modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,
- podczas konkursu zabrania się składowania kartonów lub/i innych przedmiotów służących do transportu modeli pod stołami z wystawionymi modelami. Organizator zapewnia wydzielone pomieszczone w tym zakresie. W przypadku pozostawienia w/w przedmiotów w innym miejscu niż wyznaczone, Organizator ma prawo przeniesienia ich do wydzielonego pomieszczenia,
- organizator nie ubezpiecza modeli,
- wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu nastąpi po zakończeniu konkursu,
- decyzje komisji sędziowskiej są ostateczne, nie ma możliwości odwołania się od werdyktu oraz składania protestów,
- lista wyników Konkursu zostanie wywieszona w holu głównym NOK-u w dniu 19.06.2022 około godz. 9.30
- propozycje noclegowe:

Hotel Restauracja Kopernik
ul. Tysiąclecia 6
64-300 Nowy Tomyśl
http://www.hotel-kopernik.com.pl
mail: biuro@hotel-kopernik.com.pl
tel. +48 506 726 970, (61) 44 22 451

Willa Agnes
ul. Ślósarskiego 6
64-300 Nowy Tomyśl
www.agnes-nowy-tomysl.superturystyka.pl
mail: lucynadobrylko@interia.pl
Tel. 508 163 766

Hotel Iral
ul. Kościuszki 47
64-300 Nowy Tomyśl
www.iral.pl
mail: biuro@iral.pl
Tel. 61 44 22 536

Zgłoszenia noclegów poprzez Organizatora do 15.06.2022 (środa).

- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator oraz Sędzia Główny,
- Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że: Administratorem danych jest Nowotomyski Ośrodek Kultury ul. Tysiąclecia 3, 64-300 Nowy Tomyśl (kontakt telefoniczny: 61 44 23 121); dane będą przetwarzane na potrzeby I Konkursu Modeli Redukcyjnych Statków i Okrętów klas C Naviga o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla (zwanego dalej konkursem) rozgrywanego w dniach 18-19.06.2022 roku; podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona w postaci akceptacji Regulaminu Konkursu wyrażona w formie zgłoszenia modelu/modeli do konkursu; uczestnik (osoba zgłaszająca model/modele) ma prawo do: dostępu swoich danych i możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje uniemożliwieniem udziału w konkursie i dyskwalifikacją zgłoszonego modelu/modeli). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku; dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o archiwizacji dotyczących realizacji konkursów; dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi przetwarzania, w tym profilowaniu.
- szczegółowych informacji udziela:
Krzysztof Szeffner – tel. +48 603 638 543
mail: konkurs.nowytomysl@gmail.com

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
20-04-22 20:53  Odp: Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga - Nowy Tomyśl 18-19.06.2022
Krzysztof NT 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 3
Galerie - 2


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 16
 

Aby otrzymać Kartę Zgłoszenia Modeli, bardzo proszę o kontakt:

konkurs.nowytomysl@gmail.com

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
21-05-22 12:15  Odp: Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga - Nowy Tomyśl 18-19.06.2022
Krzysztof NT 

Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 3
Galerie - 2


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 16
 

Szanowni Modelarze, przedstawiam plakat konkursu. W takiej samej tonacji wykonamy pamiątkowe konkursowe kubki.

Bardzo proszę, aby zgłoszenia mailem przesłać do 15.06.2022 (środa).

Odpowiedz na tę wiadomość 
 
20-06-22 15:10  Odp: Konkurs Modeli Statków i Okrętów Naviga - Nowy Tomyśl 18-19.06.2022
Art Na Forum:
Relacje w toku - 4
Relacje z galerią - 4
Galerie - 27


 - 8

Kameralna, ale świtanie zorganizowana impreza.
Przydałoby się to samo ale w większej skali!!
Gratulacje dla szefa organizacji i jego modelarskiej, uroczej małżonki :)

--
W budowie: STS Lwów; Pancernik Borodino; Wodnosamolot PBY CATALINA; Czołg MERKAVA Mk II;

Zapraszam do: http://art-modele.pl/

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 

Fatal error: Cannot redeclare addgetpostvars() (previously declared in /home/konradus/domains/konradus.com/public_html/forum/common.php:55) in /home/konradus/domains/konradus.com/public_html/forum/common.php on line 63