KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok bez stronicowania (rolka)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1 
20-06-22 23:05  „RAFAŁKI” IV KONKURS MODELI KARTONOWYCH i PLAST... w BORKACH 30-31 lipca 2022
Zajonc Poziomka 

Na Forum:
Relacje w toku - 8
Relacje z galerią - 1
Galerie - 7


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 1


 - 2

Wydawnictwo: 
Zapowiedzi i nowości


Na prośbę organizatora zamieszczam informacje
„RAFAŁKI”IVKONKURS MODELI PLASTIKOWYCH i KARTONOWYCHw BORKACH
o Nagrodę Wójta Gminy Borkippłk. rez. dr Radosława Sałaty
MIEJSCE KONKURSU i TERMIN
Konkurs odbędzie się w Sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkach,
adres: ul. Spółdzielcza 1 21-345 Borki
Konkurs odbędzie się w dniach 30-31 lipca 2022 roku.
ORGANIZATORZY
Organizatorami konkursu są:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej,
Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach,
Gmina Borki,
Fundacja My Słowianie.
CELE I ZADANIA KONKURSU
Cele konkursu są następujące:
popularyzacja modelarstwa wśród dzieci i młodzieży jako formy spędzania wolnego czasu
kształtowanie zdolności manualnych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej
kształtowanie kreatywności, systematyczności i dokładności w pracy
zainteresowanie historią
wymiana doświadczeń modelarskich
promocja Gminy Borki, powiatu radzyńskiego oraz województwa lubelskieg
UCZESTNICY
Do konkursu można przystąpić w następujących kategoriach wiekowych:
Młodzik do 13 lat
Junior 13-18 lat
Senior powyżej 18 lat
Modelarz ma prawo do wystawienia dowolnej liczby modeli ale do konkursu może zgłosić
maksymalnie 2 modele w danej klasie.
Jeśli chce pokazać większą liczbę modeli może to zrobić poza konkursem.
KLASY MODELI
Do konkursu można zgłosić modele plastikowe i kartonowe wg następujących klas:
Modele kartonowe:
KS1 modele samolotów jednosilnikowych M/J/S
KS2 modele samolotów wielosilnikowych M/J/S
KS3 modele samolotów odrzutowych M/J/S
KH modele śmigłowców M/J/S
KR modele rakiet M/J/S
KA artyleria M/J/S
KPG modele pojazdów gąsienicowych M/J/S
KPKw modele pojazdów wojskowych kołowych M/J/S
KPc modele pojazdów cywilnych kołowych M/J/S
KPsz modele pojazdów szynowych
KO1 modele okrętów M/J/S
KO2 modele statków M/J/S
KO3 modele okrętów podwodnychM/J/S
B budowle M/J/S
F figurki M/J/S
FF modele Fantazy M/J/S]
Modele plastikowe:
1. lotnictwo:
PS1 samoloty do 1924 roku M/J/S
PS2 samoloty skala 1/32 M/J/S
PS3 samoloty tłokowe skala 1/48 M/J/S
PS4 samoloty odrzutowe skala 1/48 M/ J/S
PS5 samoloty tłokowe skala 1/72 M/J/S
PS6 samoloty odrzutowe skala 1/72 M/J/S
2. śmigłowce:
PH1 śmigłowce w skali 1/48 i 1/32 M/J/S
PH2 śmigłowce w skali 1/72 M/J/S
PS144 samoloty i śmigłowce w skali 1/100 i mniejsze M/J/S
3. pojazdy (w tym artyleria samobieżna):
Pk35 pojazdy kołowe w skali 1/35 M/J/S
Pk48 pojazdy kołowe w skali 1/48 M/J/S
Pk72 pojazdy kołowe w skali 1/72 M/J/S
Pg35 pojazdy gąsienicowe w skali 1/35 M/J/S
Pg48 pojazdy gąsienicowe w skali 1/48 M/J/S
Pg72 pojazdy gąsienicowe w skali 1/72 M/J/S
Pc pojazdy cywilne bez podziału na kategorie wiekowe
Psz pojazdy szynowe bez podziału na kategorie wiekowe
M motocykle bez podziału na kategorie wiekowe
4. artyleria bez własnego napędu
A1 modele w skali 1/35 M/J/S
A2 modele w skali 1/72 M/J/S
5. figurki:
FM małe do 54mm M/J/S
FD duże powyżej 54mmM/J/S
FP popiersia M/J/S
FF fantasy M/J/S
6. okręty i statki:
O1 do skali 1/350 M/J/S
O2 poniżej 1/400 i mniejsze M/J/S
O3 okręty podwodne M/J/S
7. pojazdy 1/100 i mniejsze
Istnieje możliwość zaprezentowania modeli dodatkowych wg
PPKpokazane poza konkursem
REJESTRACJA DO KONKURSU
Uczestnicy konkursu dokonują rejestracji wyłącznie drogą
internetową przez System Obsługi Wydarzeń Modelarskich pod
adresem internetowym: https://scalemodeling.com/ .
Rejestracja zostanie uruchomiona 15 czerwca 2022roku, a zostanie zakończona 26 lipca2022 roku o godz. 23.59.
Po dokonaniu rejestracji należy dokonać opłaty startowej wg następujących stawek:
Młodzik: 1 zł/os.,
Junior: 7 zł/os.,
Senior: 15 zł/os.,
Wpłat należy dokonywać na konto bankoweGminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej adres
Wola Osowińska, ul. Wesoła 29, 21-345 Borki
na rachunek nr: 48 8046 1012 2007 0500 0169 0001 . W tytule przelewu należy wpisać
Rafałki 2022
, imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa(młodzik, junior lub senior)
Wydrukowane potwierdzenie przelewu opłaty należy okazać Organizatorom przy wejściu uczestnika na konkurs.
Uczestnik rejestrujący modele wyłącznie w klasie PPK jest zwolniony z opłaty startowej.
Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie jest przedstawienie dowodu wpłaty do
weryfikacji przez organizatorów
OCENA MODELI
Oceny modeli w poszczególnych klasach dokona komisja sędziowska powołana przez Sędziego Głównego
Ocena modeli będzie odbywać się wg zasady „podoba się/nie podoba się”, ale sędzia główny może zażądać uzasadnienia oceny.
Konkurs w danej klasie zostanie rozegranypod warunkiem zgłoszenia co najmniej 3 przeztrzech różnych uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia lub podziału klas i kategorii wiekowych (uczestnicy młodsi zestarszymi
Wyniki ogłoszone przez komisję sędziowską są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu
PROGRAM KONKURSU
Wydarzenie odbywa się według następującego programu:
30 lipca (sobota):
od 10.00 do 13.30 przyjmowanie modeli do ekspozycji na sali,
13.45-16.00 otwarcie imprezy dla zwiedzających,
16.15-18.15 ocenianie modeli przez sędziów,
31 lipca (niedziela);
10.00-13.00 impreza otwarta dla zwiedzających,
13.15 –rozdanie nagród i zakończenie imprezy.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nagrodą Wójta Gminy Borki w konkursie jest srebrna moneta z symbolami gminy Borki, wyemitowana w wersji limitowanej przez
Mennicę Polską. Moneta posiada certyfikat Mennicy Polskiej oraz Świadectwo badania.
Zwycięzca w kategorii Senior w każdej klasie modeli otrzyma pamiątkową statuetkę „RF”.
Zwycięzcy w kategorii Młodzik i Junior w każdej klasie otrzymają
pamiątkową statuetkę „RF”

Organizator przewiduje zorganizowaną wycieczkę do Kozłówki

--

Post zmieniony (25-06-22 17:01)

Odpowiedz na tę wiadomość 
 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Widok z podziałem na strony: strona 1 z 1Strony:  1