KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok rozszerzony (50 postów/stronę)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1 
19-05-21 13:53  VIII Festiwal Modeli „Ikar 2021” Mazańcowice (koło Bielsko-Białej) 17-20.06.21
Darek1207 Na Forum:
Relacje z galerią - 2
Galerie - 2
 

Witam
Chciałbym zaprosić na konkurs modelarski w Mazańcowicach
W tym roku jest kilka nowości.

- Nowa siedziba co umożliwiło dodanie dodanie kategorii dla seniorów
- Nagroda pieniężna dla najlepszego modelu kartonowego oraz plastikowego

Regulamin poniżejVIII Festiwal Modeli Kartonowych i Plastikowych „Ikar 2021”
Mazańcowice 17-20 czerwca 2021 rokuPatronat honorowy:
Starosta Bielski – Andrzej Płonka
Wójt Gminy Jasienica – Janusz Pierzyna


REGULAMIN KONKURSU
STACJONARNEGO I INTERNETOWEGO


1. CELE KONKURSU:
- Popularyzacja modelarstwa kartonowego i plastikowego wśród dzieci, młodzieży i osób starszych jako jednej z form spędzania wolnego czasu.
- Poszerzenie wiedzy z zakresu historii lotnictwa, motoryzacji i marynistyki.
- Wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów międzypokoleniowych.
- Umożliwienie współzawodnictwa drogą internetową.

2. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
17-20.06.2021 roku
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy filia w Mazańcowicach
43-391 Mazańcowice 350 (budynek OSP), tel. 515 296 894

3. ORGANIZATOR
Gminy Ośrodek Kultury w Jasienicy filia w Mazańcowicach

4. ZGŁOSZENIA MODELI
- W Konkursie Stacjonarnym każdy z uczestników może zgłosić dowolną ilość modeli w danej klasie.
- W Konkursie Internetowym każdy z uczestników może zgłosić trzy modele w danej klasie.
- Nie pobiera się żadnych opłat z tytułu zgłoszenia modeli do konkursu.
- W Konkursie Stacjonarnym Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami (zgoda na przetwarzanie wizerunki oraz na publikację zdjęć modeli) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email: mazancowice@gokjasienica.pl. Termin zgłoszenia upływa 17 czerwca 2021 roku. W dniu 18 czerwca (sobota) rejestracja będzie możliwa, ale ze względu na duże zainteresowanie może być skrócona.
- W Konkursie Internetowym Kartę Zgłoszenia wraz ze zdjęciami maximum trzech modeli w danej klasie (6 zdjęć jednego modelu, całość nie większa niż 6 MB) należy przesłać do 17 czerwca 2021 roku na adres email: mazancowice@gokjasienica.pl wraz z załącznikami (zgoda na przetwarzanie wizerunki oraz na publikację zdjęć modeli)
- Karta i zgody do pobrania ze strony www.gokjasienica.pl lub bezpośrednio karta startowa

5. KATEGORIE WIEKOWE
- Młodzik – poniżej 13 lat (rocznik 2008 i młodsi)
- Junior – 14-17 lat (roczniki 2007-2003)
- Senior – 18 lat i powyżej (rocznik 2003 i starsi)

Klasy standard dla Młodzików – Karton
- KSM – samoloty, helikoptery, rakiety, sterowce i inne jednostki latające
- KPM – pojazdy kołowe, gąsienicowe, szynowe
- KBM – budowle i dioramy
- KOM– statki, okręty, żaglowce, okręty podwodne i inne jednostki pływające
- KSzM – szybowce

Klasy standard dla Młodzików – Plastik
- PSM – samoloty, helikoptery, rakiety, sterowce i inne jednostki latające
- PPM – pojazdy kołowe, gąsienicowe, szynowe
- PBM – budowle i dioramy
- POM– statki, okręty, żaglowce, okręty podwodne i inne jednostki pływające

Klasy standard dla Juniorów i Seniorów – Karton
- KS1 – samoloty jednosilnikowe (tłokowe)
- KS2 – samoloty wielosilnikowe (tłokowe)
- KS3 – samoloty odrzutowe
- KS4 – samoloty w skali 1:50
- KH – helikoptery
- KPk – pojazdy kołowe
- KPg – pojazdy gąsienicowe
- KPs – pojazdy szynowe
- KO – okręty, statki + żaglowce
- KB – budowle
- KF – figurki
- Ksz – szybowce

Klasa: modeli waloryzowanych i budowanych od podstaw – Karton
- KOW – okręty i statki
- KSW – samoloty i helikoptery
- KPkW – pojazdy kołowe
- KPgW – pojazdy gąsienicowe

Klasy standard dla Juniorów i Seniorów – Plastik
- PS1 – samoloty śmigłowe + helikoptery – skala 72 i mniejsze
- PS2 – samoloty śmigłowe + helikoptery – skala mniejsza niż 72
- PS3 – samoloty odrzutowe – wszystkie skale
- PKC – pojazdy kołowe cywilne – wszystkie sakle
- PKW1 – pojazdy kołowe wojskowe – skala 72 i mniejsze
- PKW2 – pojazdy kołowe wojskowe – skala mniejsza niż 72
- PPG1 – pojazdy gąsienicowe – skala 72 i mniejsze
- PPG2 – pojazdy gąsienicowe – skala mniejsza niż 72
- PO – okręty i statki – wszystkie skale
- PD – dioramy – wszystkie skale

6. ZASADY OCENY:
- Organizator powoła komisję sędziowską, która dokona oceny modeli.
- Ocena wykonania modelu dokonana będzie według zasady „podoba się, nie podoba”, biorąc pod uwagę pracochłonność, dokładność wykonania detali i estetykę wykonania.
- Wyniki ogłoszone przez komisję sędziowską są ostateczne.
- Komisja sędziowska ma prawo do innego, niż przewiduje regulamin podziału nagród.

7. NAGRODY
- Laureaci Konkursu Internetowego są nagradzani tylko dyplomami, nie otrzymują medali.
- Laureaci Konkursu Stacjonarnego otrzymują medale i dyplomy.

8. NAGRODY SPECJALNE:
- Puchar Starosty Bielskiego za najładniejszy model kartonowy + nagroda pieniężna
- Puchar Wójta Gminy Jasienica za najładniejszy model plastikowy + nagroda pieniężna
- Nagroda specjalna za wykonanie najstarszego oryginalnego modelu z wydawnictwa Mały Modelarz (do modelu należy dołączyć oryginalną okładkę). W tej konkurencji nie mogą wziąć udziału modele, które zajęły pierwsze miejsca w poprzednich edycjach.
- Grand Prix wydawnictwa GPM w klasie szybowców
- Nagrody wydawnictwa Orlik
- Nagrody wydawnictwa Wektor
- Nagrody wydawnictwa Answer

9. PROGRAM FESTIWALU:
Piątek 18.06.2021 roku.
godz. 16:00 – 19:00 – przyjmowanie modeli
Sobota 19.06.2021 roku.
godz. 9:00 – 13:00 – przyjmowanie modeli
godz. 10:00 – 18:00 – zwiedzanie wystawy, giełda modelarska
Niedziela 20.06.2021 roku.
godz. 9:00 – 14:00 – zwiedzanie wystawy i giełda modelarska
godz. 15:00 – ogłoszenie wyników konkursu

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- W Konkursach mogą brać udział modelarze indywidualni, kluby, modelarnie i stowarzyszenia modelarskie,
- Zgłoszenie modelu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
- Zawodnicy i sędziowie przyjeżdżają na koszt własny,
- Liczba i wiek uczestników jest nieograniczona,
- Do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie modele kartonowe i plastikowe wykonane własnoręcznie,
- Modele dostarczane i odbierane są wyłącznie na koszt uczestnika,
- Organizator nie ubezpiecza modeli,
- Wydawanie modeli zgłoszonych do Konkursu Stacjonarnego nastąpi po ogłoszeniu wyników,
- Ocena nastąpi w przypadku zgłoszenia minimum 3 modeli w danej klasie przez minimum dwóch zawodników. W przypadku nie spełnienia tego wymogu, organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas i grup wiekowych,
- Brak zaznaczenia kategorii wiekowej w zgłoszeniu modelu lub na Karcie Zgłoszenia powoduje przeniesienie zawodnika do kategorii wiekowej Senior,
- W szczególnych przypadkach sędziowie mają prawo dotykania modeli podczas ich oceny. Zalecane jest ustawienie i przymocowanie modelu na specjalnej podstawce, która umożliwi ocenę modelu bez jego dotykania,

Dodatkowe informacje dotyczące Festiwalu można uzyskać u organizatora pod numerem telefonu: 507 08 11 34.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy z siedzibą w: 43-385 Jasienica, Jasienica 1360.
2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
a) przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia VIII Festiwalu Modeli Kartonowych i Plastikowych „IKAR” 2021,
b) archiwalnych,
c) promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy z wykorzystaniem wizerunku.
3) Państwa dane osobowe przetwarzamy:
a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody,
b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w tym archiwizację.
4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy: Bartłomiej Czauderna e-mail: iod@gokjasienica.pl
5) Udział w Festiwalu jest dobrowolny, natomiast niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.
6) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a.
7) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku o którym mowa w pkt. 3a.
8) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
9) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych ponieważ dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą podlegały profilowaniu.
12) Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym na podstawie nadrzędnych przepisów prawa oraz mogą być udostępnione tylko tym podmiotom z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia UE.
13) W przypadku uzyskania tytułu laureata Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, mogą być podane do publicznej wiadomości.

--

 
19-05-21 16:12  Odp: VIII Festiwal Modeli „Ikar 2021” Mazańcowice (koło Bielsko-Białej) 17-20.06.21
Petrov Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 24
Galerie - 20


 - 16

Podoba mi się punkt o nagradzaniu tych "internetowych" i "stacjonarnych" :) Przy obecnej bzdurnej nagonce "zostańwdomu" brawa za motywację "rusz się, będzie medal, a jak ci się nie chce to ewentualnie dyplom" :P Super! Popieram! :)

--
54323031

 
19-05-21 19:43  Odp: VIII Festiwal Modeli „Ikar 2021” Mazańcowice (koło Bielsko-Białej) 17-20.06.21
Viking_BB Na Forum:
Relacje w toku - 4
Relacje z galerią - 6
Galerie - 14
 

Zatem, jeśli nie zamkną granic – widzimy się za miesiąc!!!

--
Pozdrowienia z Czech
Marcin
---------------------------------------
Dumny właściciel: kartonowakolej.pl
Dumny członek: Bielska Strefa Modelarska

 
19-05-21 21:39  Odp: VIII Festiwal Modeli „Ikar 2021” Mazańcowice (koło Bielsko-Białej) 17-20.06.21
Darek1207 Na Forum:
Relacje z galerią - 2
Galerie - 2
 

Miło mi poinformować, że do naszych sponsorów dołączyła KARTONOWA KOLEJ.
Dziękujemy

 
01-06-21 17:37  Odp: VIII Festiwal Modeli „Ikar 2021” Mazańcowice (koło Bielsko-Białej) 17-20.06.21
Darek1207 Na Forum:
Relacje z galerią - 2
Galerie - 2
 

Czas pokazać plakat i przypomnieć że już zostało niecałe trzy tygodnie.

 
02-06-21 12:13  Odp: VIII Festiwal Modeli „Ikar 2021” Mazańcowice (koło Bielsko-Białej) 17-20.06.21
Piotr Na Forum:
Relacje w toku - 3
Relacje z galerią - 1
Galerie - 9


W Rupieciarni:
Do poprawienia - 1
 

Obecny.Nowa siedziba to się chwali.

--
Ile ludzi tyle zdań.

 
14-06-21 16:02  Odp: VIII Festiwal Modeli „Ikar 2021” Mazańcowice (koło Bielsko-Białej) 17-20.06.21
Darek1207 Na Forum:
Relacje z galerią - 2
Galerie - 2
 

To już ostatnie dni rejestracji elektronicznej która trwa do czwartku, w piątek i sobotę może być problem ze staniem w kolejce.

A jest o co walczyć, główne dwie nagrody w konkursie stacjonarnym to
- Puchar Starosty Bielskiego za najładniejszy model kartonowy + nagroda pieniężna (600 zł.)
- Puchar Wójta Gminy Jasienica za najładniejszy model plastikowy + nagroda pieniężna (400zł.)

Czekamy na Was od piątku, do zobaczenia.

Post zmieniony (14-06-21 16:04)

 
21-06-21 15:02  Odp: VIII Festiwal Modeli „Ikar 2021” Mazańcowice (koło Bielsko-Białej) 17-20.06.21
InTrUdEr Na Forum:
Relacje w toku - 1
Relacje z galerią - 1
Galerie - 10
 

Witam ,Czy pojawi się ogłoszenie wyników?

 
22-06-21 05:47  Odp: VIII Festiwal Modeli „Ikar 2021” Mazańcowice (koło Bielsko-Białej) 17-20.06.21
Darek1207 Na Forum:
Relacje z galerią - 2
Galerie - 2
 

Tak, mam nadzieję że będą w tym tygodniu na stronie GOK Mazańcowice, jak się pojawią to dam linka bezpośredniego.

 
24-06-21 09:50  Odp: VIII Festiwal Modeli „Ikar 2021” Mazańcowice (koło Bielsko-Białej) 17-20.06.21
Darek1207 Na Forum:
Relacje z galerią - 2
Galerie - 2
 

Dziękuję Wszystkim za uczestnictwo w naszym wydarzeniu.
W konkursie stacjonarnym zostało zgłoszone 422 modele przez 102 uczestników, a w konkursie online.
Wyniki są do porania tutaj

Jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę o pisanie ewentualnych sugestii na priv.

Pozdrawiam
Darek

 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2024