KALENDARZ MODELARSKI   
Regulamin i rejestracja regulamin forum  jak wstawiac grafike, linki itp do wiadomosci grafika i linki w postach

Kalendarium imprez modelarskich. Zapowiedzi konkursów, wystaw, zlotów i spotkań. Proszę o wpisywanie dat spotkań w zapowiedziach.
Legenda:

Konkursy, wystawy, festiwale
Spotkania grupowe
Inne wydarzenia: pokazy lotnicze,
zloty pojazdów militarnych i żaglowców,
rekonstrukcje historyczne itp.Link do wątku - kliknij w wydarzenie,
a następnie w link w wierszu "Opis"

Lokalizacja wydarzenia - kliknij
w wydarzenie, a następnie w "mapa"

Kopiowanie wydarzenia do swojego
kalendarza Google - kliknij w wydarzenie,
a następnie w "skopiuj do mojego
kalendarza"

W kalendarzu będą umieszczane tylko
poprawnie nazwane i oznakowane
wątki (data, pisownia itp.) Działy  |  Tematy/Start  |  Nowy temat  |  Przejdź do wątku  |  Szukaj  |  Widok rozszerzony (50 postów/stronę)  |  Zaloguj się   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1 
05-04-22 07:33  XI Olsztyński Festiwal Kultury Modelarskiej 23-24.04.2022
Lesio73 

 Po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami, zapraszamy wszystkich modelarzy, sympatyków modelarstwa, a także każdego kto ma ochotę na XI Festiwal Kultury Modelarskiej, który odbędzie się w Olsztynie w zupełnie nowym dla nas miejscu! Będą to budynek dawnej zajezdni trolejbusowej oraz sąsiadujący Tartak Raphaelsonów, w którym mieści się obecnie Muzeum Nowoczesności.
Przy okazji Festiwalu chcemy również zorganizować II Memoriał Lecha Dunajewskiego – czyli wybierzemy model samolotu związanego pilotem, który walczył w Bitwie o Anglię, a po wojnie osiadł i mieszkał w Olsztynie rozwijając Aeroklub Olsztyński.

Udział w festiwalu, jak i wstęp na wystawę wolny!
ZAPRASZAMY!

XI Festiwal Kultury Modelarskiej z II Memoriałem sierż. pil. Lecha Dunajewskiego w Olsztynie, 23-24.04.2022

Zasady organizacji Festiwalu:
Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej.
Sędzia Główny jest powoływany przez Organizatorów przed konkursem.
Sędzia Główny powołuje komisje sędziowskie do oceny odpowiednich kategorii i pełni nadzór ogólny nad pracą komisji sędziowskich, sam Sędzia Główny nie bierze udziału w ocenie modeli. Sędziami są wyłącznie członkowie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Modelarzy „Warmia”.
Sędziowie nie biorą udziału w rywalizacji konkursowej. Zgłoszone do konkursu modele ocenia powołana przez organizatorów komisja sędziowska wg zasady „podoba się – nie podoba się”.
Wyniki sędziowania potwierdza Sędzia Główny. Sędzia Główny oraz Organizator mają prawo do ingerencji w wyniki w uzasadnionych przypadkach, np. zbyt małej obsady klas, konieczności łączenia klas itp. Sędzia Główny może powołać nową komisję do ponownego sędziowania wybranych kategorii.
Decyzje komisji sędziowskiej podane do informacji publicznej w dniu zakończenia imprezy są ostateczne i niepodważalne.

Uczestnik może wystawić dowolną liczbę modeli.
Uczestnik może zająć tylko jedno z nagradzanych miejsc w danej klasie. Pod uwagę będzie brany najwyżej oceniony model wykonany przez uczestnika. Uczestnicy, którzy zostaną wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe.
Organizatorzy planują przyznanie trzech równorzędnych wyróżnień w każdej klasie. W przypadku wysokiego poziomu wykonania modeli ilość wyróżnień może zostać zwiększona. Analogicznie, w przypadku niskiego poziomu wykonania ilość wyróżnień może być decyzją Organizatorów zmniejszona. O ilości wyróżnień w danej klasie decyduje Sędzia Główny oraz Organizatorzy.

Dołączenie dokumentacji do modelu nie jest obowiązkowe, ale zalecane w przypadku modeli waloryzowanych.
Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przemieszczania modeli w obrębie wystawy w celu efektywnego wykorzystania przestrzeni wystawowej przy zachowaniu niezbędnej ostrożności.

Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku zgłoszenia co najmniej trzech modeli wykonanych przez co najmniej dwóch zawodników. W przypadku niewystarczającej liczby modeli w danej klasie rywalizacja nie odbędzie się, uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy (nie dotyczy to kategorii wiekowych junior oraz młodzik).
Za kolekcję uważa się przynajmniej trzy modele powiązane tematycznie.
Organizatorzy przewidują nagrody specjalne, a Komisja sędziowska wskaże laureatów poszczególnych nagród.
W trakcie sędziowania Komisja Sędziowska w porozumieniu z Sędzią Głównym może zdecydować z zmianie podziału na klasy ( połączyć zbliżone kategorie).

Możliwe jest zgłaszanie i fundowanie prywatnych nagród.
Do oceny nie mogą być wystawiane modele, które w latach ubiegłych zdobyły wyróżnienia w konkursach w Olsztynie.

II Memoriał sierż. pil. Lecha Dunajewskiego
Memoriał sierż. pil. Lecha Dunajewskiego jest częścią XI Olsztyńskiego Festiwalu Kultury Modelarskiej – rozegrany zostanie jako kategoria specjalna.
Do rywalizacji w Memoriale dopuszczone są modele plastikowe oraz kartonowe w dowolnej skali.
W Memoriale mogą brać udział modele następujących typów samolotów, na których latał Lech Dunajewski:
Tiger Moth, Fairey Battle, Airspeed Oxford, Miles Master, Boulton Defiant, Hawker Hurricane, Supermarine Spitfire Vb, Hawker Tempest, Hawker Typhoon, Bristol Blenheim, Whitley Whitworth, Wellington, Miles Martinet, Hawker Henley, Percival Proctor, PO2, Zlin 26, Junak, Jak 18, Piper H Grasshopper, Kadet (Heinkel He 72 Kadett), Szczygieł (Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz), Jungmann.
Modele powinny być wykonane w polskich oznaczeniach (jeśli polskie jednostki używały konkretnego typu samolotu), premiowane będą malowania z dywizjonów 316, 288 i 577 RAF, w których latał Lech Dunajewski.
Jury wyłoni jednego zwycięzcę, który otrzyma II Memoriał sierż. pil. Lecha Dunajewskiego razem z nagrodą rzeczową.

Przewiduje się możliwość ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla innych uczestników Memoriału.

Kategoria specjalna „Model w budowie”
Na XI Festiwalu Kultury Modelarskiej utrzymujemy kategorię specjalną „Model w budowie”. Naszym celem jest pokazanie zwiedzającym różnych etapów powstawania modelu, waloryzacji używanych przez modelarzy oraz niezbędnego wkładu pracy. Kategoria nie będzie podzielona na skale.

PROGRAM FESTIWALU

Sobota, 23 kwietnia 2022

9.00 – 14.00 Przyjmowanie modeli na wystawę

12.00 – 19.00 Wystawa otwarta dla zwiedzających

16.30 Rozpoczęcie pracy sędziów

Niedziela, 24 kwietnia 2022

9.00 – 13.30 Wystawa otwarta dla zwiedzających

13.30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.Kategorie konkursowe:

I. Modele plastikowe
Samoloty:
1 Młodzicy bez podziału na skale (PMS)
2 Juniorzy bez podziału na skale (PJS)
3 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSS1)
4 Seniorzy 1/48 (PSS2)
5 Seniorzy 1/32 i większe (PSS3)

Śmigłowce:
6 Młodzicy bez podziału na skale (PMH)
7 Juniorzy bez podziału na skale (PJH)
8 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSH1)
9 Seniorzy 1/48 i wieksze (PSH2)

Pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym:
10 Młodzicy bez podziału na skale (PMPK)
11 Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPK1)
12 Juniorzy 1/48 i większe (PJPK2)
13 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPK1)
14 Seniorzy 1/48 (PSPK2)
15 Seniorzy 1/35 i większe (PSPK3)

Pojazdy wojskowe na podwoziu gąsienicowym (łącznie z artylerią samobieżną)
16 Młodzicy bez podziału na skale (PMPG)
17 Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPG1)
18 Juniorzy 1/48 (PJPG2) i większe
19 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPG1)
20 Seniorzy 1/48 (PSPG2)
21 Seniorzy 1/35 i większe (PSPG3)

Artyleria bez własnego napędu:
22 Młodzicy bez podziału na skale (PMA)
23 Juniorzy bez podziału na skale (PJA)
24 Seniorzy bez podziału na skale (PSA)

Dioramy:
25 Młodzicy bez podziału na skale (PMD)
26 Juniorzy bez podziału na skale (PJD)
27 Seniorzy bez podziału na skale (PSD)

Statki i okręty:
28 Młodzicy bez podziału na skale (PMO)
29 Juniorzy bez podziału na skale (PJO)
30 Seniorzy 1/700 (PSO1)
31 Seniorzy 1/350 (PSO2)
32 Seniorzy pozostałe skale (PSO3)

Pojazdy Cywilne:
33 Młodzicy (PMPC)
34 Juniorzy (PJPC)
35 Seniorzy (PSPC)

Figurki:
36 Młodzicy bez podziału na skale (PMF)
37 Juniorzy bez podziału na skale (PJF)
38 Figurki Historyczne Seniorzy (PSF1)
39 Figurki Fantasy, Sci-Fi, Warhammer Seniorzy (PSF2)
40 Figurki Popiersia Seniorzy (PSF3)

Kolekcje:
41 Juniorzy kolekcje modeli plastikowych bez podziału na skale (PJK)
42 Seniorzy kolekcje modeli plastikowych bez podziału na skale (PSK)

Inne:
43 Juniorzy SF (JSF)
44 Seniorzy SF Wszystko co lata (SSFL)
45 Seniorzy Sci-Fi Wszystko co nie lata (SSF)
46 Modele z innych materiałów – zapałki, metal, drewno
47 Inne – wszystko to, co chcielibyście pokazać (PI)

II. Modele kartonowe

48 Młodzicy pojazdy (KMP)
49 Młodzicy samoloty (KMS)
50 Młodzicy statki i okręty (KMO)
51 Młodzicy – inne modele (KMI)

52 Pojazdy kołowe Juniorzy (KJPK)
53 Pojazdy gąsienicowe Juniorzy (KJPG)
54 Lotnictwo Juniorzy (KJL)
55 Statki i okręty Juniorzy (KJO)
56 Figurki i Zwierzęta Juniorzy (KJF)
57 Budowle Juniorzy (KJB)

58 Pojazdy kołowe Seniorzy (KSPK)
59 Pojazdy gąsienicowe Seniorzy (KSPG)
60 Artyleria bez napędu Seniorzy (KSA)
61 Pojazdy szynowe Seniorzy (KSPS)
62 Samoloty z napędem śmigłowym Seniorzy (KSSS)
63 Samoloty z napędem odrzutowym Seniorzy (KSSO)
64 Śmigłowce i wiatrakowce Seniorzy (KSH)
65 Figurki, zwierzęta i pojazdy kosmiczne Seniorzy (KSF)
66 Statki, okręty i żaglowce Seniorzy (KSSOZ)
67 Statki i okręty do linii wodnej Seniorzy (KSDLW)
68 Okręty Seniorzy (KSO)
69 Budowle Seniorzy (KSB)
70 Inne - wszystko to, co chcielibyście pokazać (KI)

Rejestracja zostanie uruchomiona 8 kwietnia i potrwa do czwartku 21 kwietnia do 24.00. Piątek przeznaczamy na wydruk kart startowych. Wśród uczestników, którzy zarejestrują się do 21 kwietnia rozlosujemy nagrodę. Zdecydowanie prosimy nie nastawiać się na rejestrację po przyjeździe na miejsce, to ułątwi życie wszystkim (organizatorzy szybciej wszystko ogarną a uczestnicy nie będą tracić czasu)

Aktualne info na stronie:
https://modelarze.olsztyn.pl/index.php/blog/

--

 
05-04-22 11:27  Odp: XI Olsztyński Festiwal Kultury Modelarskiej 23-24.04.2022
Winek Na Forum:
Relacje z galerią - 8
Galerie - 16


 - 10

Nareszcie!
Nie mam profilu na FB, więc informacje o Festiwalu otrzymałem "nieoficjalnie".
Mimo to spanie już zabukowane tydzień temu.

Pytanie 1 - czym różnią się kategorie 66-KSSOZ (statki, okręty, żaglowce) od 68-KSO (okręty)? Jakie okręty mogą być w pierwszej a jakie w drugiej?
Pytanie 2 - czy kolekcje opisane w regulaminie mieszczą się w kategorii 70-KI?

Będę wdzięczny za wyjaśnienia (może nie tylko ja).
A prawdę powiedziawszy czy przerwa nie trwała 3 lata? Ostatni raz byłem w 2019.

--
Pozdrowienia dla wszystkich

Winek (WiesławK)

 
06-04-22 08:03  Odp: XI Olsztyński Festiwal Kultury Modelarskiej 23-24.04.2022
Lesio73 

 

Wiesiek,
info wisi na niektórych forach od jakiegoś czasu... poza tym wiem, że masz dobrych kolegów.

Kategorie prawidłowe są napisane w moim poście - 66 to Statki i żaglowce. Okręty są oddzielną kategorią (68) ... jeśli gdziekolwiek przeczytałeś inaczej to nie przejmuj się - uwierz mi.

Kolekcji w kartonach nie przewidziano. Czy to się zmieni nie wiem, wrzucę temat zarządowi.Integracja festiwalowa przewidywana jest od 19.00 w sobotę, miejscówka to Vinyl Pub ul. Piastowska 4, miejsce znajduje się w dogodnym dystansie spacerowym od miejsca wystawy. Każdy pełnoletni uczestnik festiwalu może liczyć na pierwsze piwo w gratisie :-)

 
06-04-22 12:36  Odp: XI Olsztyński Festiwal Kultury Modelarskiej 23-24.04.2022
Winek Na Forum:
Relacje z galerią - 8
Galerie - 16


 - 10

Bardzo Lesiu dziękuję za odpowiedź i wyjaśnienia.
Do zobaczenia.

--

Post zmieniony (06-04-22 12:37)

 
27-04-22 10:27  Odp: XI Olsztyński Festiwal Kultury Modelarskiej 23-24.04.2022
Winek Na Forum:
Relacje z galerią - 8
Galerie - 16


 - 10

W swoim i mam nadzieję licznego grona Kolegów modelarzy bardzo dziękuję Organizatorom za wspaniałą imprezę.
Przynajmniej dla mnie była bardzo owocna.
Wyróżnionym gratuluję sukcesów.
Do zobaczenia następnym razem.

--
Pozdrowienia dla wszystkich

Winek (WiesławK)

 Tematy/Start  |  Wyświetlaj drzewo   Nowszy wątek  |  Starszy wątek 
 Strona 1 z 1Strony:  1 

 Działy  |  Chcesz sie zalogowac? Zarejestruj się 
 Logowanie
Wpisz Login:
Wpisz Hasło:
Pamiętaj:
   
 Zapomniałeś swoje hasło?
Wpisz swój adres e-mail lub login, a nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail zapisany w Twoim profilu.


© konradus 2001-2024